1001 lý do để sở hữu iPhone 6

Danh sách khách hàng trúng thưởng "1001 lý do để sở hữu iPhone 6"

Số may mắn Họ và tên Link Facebook
061 Nguyễn Minh Tuấn https://www.facebook.com/kenrandeptrai?fref=ufi
677 Hắc Báo https://www.facebook.com/cau.bao.31?fref=ufi
981 Lân Nguyên Đức https://www.facebook.com/profile.php?id=100005517857166&fref=ufi
840 Kỳ Lạc Nhạn https://www.facebook.com/profile.php?id=100008236576572&fref=ufi

HƯỚNG DẪN NHẬN GIẢI

Để đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân, người trúng giải phải gửi tin nhắn riêng cho Facebook Fanpage Viễn Thông A (https://www.facebook.com/vienthonga) trong 05 ngày (từ ngày 16/09/2014 đến 20/09/2014), nội dung tin nhắn gồm các thông tin cá nhân sau:

  1. Chương trình bạn tham gia và trúng giải
  2. Họ và Tên
  3. Số CMND, ngày cấp, nơi cấp kèm hình ảnh CMND
  4. Số điện thoại di động
  5. Email
  6. Địa chỉ thường trú

Sau thời gian này, BTC sẽ chốt danh sách nhận thưởng của chương trình. Người trúng giải nào không gửi lại thông tin cho BTC thì sẽ bị mất quyền nhận giải và BTC được phép chọn người thắng giải mới dựa trên quyết định mới của BTC.

BTC sẽ thông báo địa chỉ nhận giải thưởng trực tiếp đến người thắng giải thông qua Email từ ngày (22/09/2014 đến ngày 26/09/2014).

GỌI LẠI CHO TÔI