Hoàn tiền lên tới 2.000.000 VND cho Chủ Thẻ Tín Dụng HSBC

Viễn Thông A phối hợp cùng ngân hàng HSBC triển khai chương trình Hoàn trả 1.000.000 VND - 2.000.000 VND cho các chủ thẻ HSBC thanh toán đơn hàng Viễn Thông A trên 1.000.000 VND qua thẻ. Khách hàng tham gia phải có thẻ HSBC phát hành tại Việt Nam từ 10/03/2014 đến hết ngày 06/06/2014.

1. Thời gian: 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ. Ngày phát hành thẻ phải nằm trong khoảng 10/03/2014 đến hết ngày 06/06/2014.

2. Đối tượngCác chủ thẻ chính của Thẻ Tín Dụng HSBC Premier World MasterCard®  từ ngày 10/03/2014 đến hết ngày 06/06/2014.

3. Nội dung khuyến mãi

-  Hoàn tiền 1.000.000 VND cho các giao dịch chi tiêu mua sắm đồ điện máy và/ hoặc thiết bị điện tử có tổng giá trị từ 1.000.000 VND đến 15.000.000 VND.

Hoàn tiền 2.000.000 VND cho các giao dịch chi tiêu mua sắm đồ điện máy và/ hoặc thiết bị điện tử có tổng giá trị trên 15.000.000 VND.

4. Điều kiện khuyến mãi:

- Có thẻ HSBC được HSBC cấp trong thời gian từ 10/03/2014 đến hết ngày 06/06/2014.

- Thanh toán mua hàng bằng thẻ HSBC ở Viễn Thông A.

- Viễn Thông A vẫn lấy đủ số tiền thanh toán của khách hàng, việc hoàn tiền là của HSBC sẽ làm sau chương trình. Ngân hàng sẽ trừ trên hệ thống dựa trên hồ sơ đủ điều kiện của khách hàng.

- Thời hạn 30 ngày từ ngày phát hành thẻ (ví dụ: khách hàng làm thẻ ngày 10/3 thì thời hạn được ưu đãi là tới ngày 9/4).

 5. Phạm vi áp dụng: Viễn Thông A toàn quốc.

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ hotline 1900 54 54 46, truy cập website www.vienthonga.vn hoặc  email cs@vienthonga.com

 

GỌI LẠI CHO TÔI