Phí trả chậm 1.69% ACS

1. Thời gian áp dụng : Đến hết ngày 31/01/2015
2. Phạm vi áp dụng : Toàn quốc
3. Sản phẩm áp dụng : Tất cả các sản phẩm
4. Kỳ hạn : 12 - 15 - 18 tháng
5. Trả trước : >= 20%
6. Số tiền hộ trợ : >= 5.000.000đ
7. Phí trả chậm : 1.69/% tháng

GỌI LẠI CHO TÔI