DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH: Cùng " SAMSUNG GALAXY NOTE 5 | LỄ THẬT SUNG - QUÀ THẬT LỚN

01 GIẢI CHUNG CUỘC: 01 PMH SAMSUNG GALAXY trị giá 10.000.000 đ

GIẢI KHUYẾN KHÍCH: 60 giải – mỗi giải 01 Vivu Uber trị giá 100.000đ

Viễn  Thông A xin chúc mừng bạn Lynk Chu đã may mắn trúng giải chương trình đã có câu trả lời hợp lệ và có số may mắn gần nhất với kết quả giải ĐẶC BIỆT sổ xố kiến thiết.

STT ĐỢT URL FACEBOOK ID FACEBOOK 04 số cuối CMND KQXS Chênh lệch Thời gian trả lời Đã có đáp án đúng Đã share public Tag hiệu lực Đáp án có nhắc đến thương hiệu/sản phẩm Trả lời trong thời gian quy định Không chỉnh sửa/edit kết quả
GIẢI CHUNG CUỘC
1 1 https://www.facebook.com/lynk.chu.7?fref=ufi Lynk Chu 2457 2457 0 August 31 at 2:47pm

Ngoài ra, xin chúc mừng các bạn may mắn nhận được 60 giải khuyến khích – mỗi giải 01 Vivu Uber trị giá 100.000 đ

STT ĐỢT URL FACEBOOK ID FACEBOOK 04 số cuối CMND KQXS Chênh lệch Thời gian trả lời Đã có đáp án đúng Đã share public Tag hiệu lực Đáp án có nhắc đến thương hiệu/sản phẩm Trả lời trong thời gian quy định Không chỉnh sửa/edit kết quả
GIẢI KHUYẾN KHÍCH
1 1 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005773391600&fref=ufi Hien Nguyen 2459 2457 2 August 31 at 2:06pm
2 1 https://www.facebook.com/loc.huynhphuoc.1?fref=ufi Huỳnh Phước Lộc 2459 2457 2 August 31 at 1:25pm
3 1 https://www.facebook.com/profile.php?id=100007598296169&fref=ufi Đauđầuvìtiền Điênđầuvìtình 2455 2457 -2 August 31 at 11:48am
4 1 https://www.facebook.com/linh.na.75286?fref=ufi Na Linh 2461 2457 4 September 1 at 11:59pm
5 1 https://www.facebook.com/truongthanh.son.94?fref=ufi Truong Thanh Son 2468 2457 11 September 1 at 4:31pm
6 1 https://www.facebook.com/VanSuKeMeMay?fref=ufi VT Phương 2431 2457 -26 September 1 at 1:51pm
7 1 https://www.facebook.com/sanght07?fref=ufi Ca Xau  2476 2457 19 August 31 at 1:08pm
8 1 https://www.facebook.com/nhac.c.noi?fref=ufi Nguyễn Đăng Dũng 2478 2457 21 August 31 at 12:03pm
9 1 https://www.facebook.com/suong.luu.589?fref=ufi Suong Luu 2422 2457 -35 August 31 at 5:34pm
10 1 https://www.facebook.com/thieuvanghi?fref=ufi Đây Là Tên Nick 2429 2457 -28  August 31 at 1:18pm
11 1 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005206246997&fref=ufi Mong Manh Hanh Phuc  2481 2457 24 September 3 at 2:13pm
12 1 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005029562532&fref=ufi nguyễn văn vĩ 2417 2457 -40 September 3 at 12:07pm
13 1 https://www.facebook.com/huuthuong.nguyen.96?fref=ufi Biến Thái Dễ Thương  2410 2457 -47 September 1 at 8:46am
14 1 https://www.facebook.com/diem.t.linh?fref=ufi Linh Su 2419 2457 -38 September 1 at 8:26am
15 1 https://www.facebook.com/profile.php?id=100004875258936&fref=ufi Thang Ben Tre 2402 2457 -55 August 31 at 12:28pm
16 1 https://www.facebook.com/nho.be.96?fref=ufi Nho Be  2399 2457 -58 September 3 at 12:36pm
17 1 https://www.facebook.com/pminhnhut?fref=ufi Phạm Minh Nhựt  2398 2457 -59 August 31 at 12:14pm
18 1 https://www.facebook.com/profile.php?id=100006706575171&fref=ufi Lien Tra  2511 2457 54 September 1 at 8:05am
19 1 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009553776476&fref=ufi Út Hân 2518 2457 61 August 31 at 1:48pm
20 1 https://www.facebook.com/tranquockhanh22?fref=ufi Quốc Khánh  2510 2457 53 August 31 at 12:40pm
21 1 https://www.facebook.com/an.thuyen.982?fref=ufi An Thuyen  2529 2457 72 September 1 at 10:17pm
22 1 https://www.facebook.com/botofvodien?fref=ufi Đạt 2380 2457 -77 September 1 at 8:32pm
23 1 https://www.facebook.com/profile.php?id=100002984564982&fref=ufi Lee Doo Ahn  2381 2457 -76 August 31 at 4:05pm
24 1 https://www.facebook.com/linda.huyen.10?fref=ufi Oil Huyen  2381 2457 -76 August 31 at 1:33pm
25 1 https://www.facebook.com/phantrung0901?fref=ufi Tsukasa Nguyễn  2380 2457 -77 August 31 at 11:41am
26 2 https://www.facebook.com/tuyen.mongmo?fref=ufi Thi Nguyen Thi 2568 2457 111 September 3 at 21:59 pm
27 2 https://www.facebook.com/VanSuKeMeMay?fref=ufi VT Phương 2431 2457 -26 September 4 at 13:22 pm
28 2 https://www.facebook.com/suong.luu.589?fref=ufi Suong Luu 2422 2457 -35 September 4 at 8:01 am
29 2 https://www.facebook.com/botofvodien?fref=ufi Đạt 2380 2457 -77 September 4 at 10:52 am
30 2 https://www.facebook.com/profile.php?id=100006541368581&fref=ufi Ẩn Phạm 2374 2457 -83 September 7 at 9:14 am
31 2 https://www.facebook.com/bo.hoanglong.2207?fref=ufi Út Văn Nguyễn 2373 2457 -84 September 3 at 15:23 pm
32 2 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009318563129&fref=ufi cua nhỏ TiểuBàng Giải 2325 2457 -132 September 3 at 15:59 pm
33 2 https://www.facebook.com/le.thimai.54?fref=ufi Sương Mai 2312 2457 -145 September 4 at 18:36 pm
34 2 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005773391600&fref=ufi Hiền Nguyễn 2459 2457 2 September 3 at 14:45 pm
35 2 https://www.facebook.com/linh.na.75286?fref=ufi Na Linh  2461 2457 4 September 3 at 14:03 pm
36 2 https://www.facebook.com/luat.thanh.3?fref=ufi Thanh Luật 2489 2457 32 September 3 at 17:13 pm
37 2 https://www.facebook.com/profile.php?id=100006428970465&fref=ufi Cogaitrong Tranh 2510 2457 53 September 3 at 19:39 pm
38 2 https://www.facebook.com/trankyvh?fref=ufi Ky Tran 2518 2457 61 September 3 at 14:42 pm
39 2 https://www.facebook.com/profile.php?id=100004414831621&fref=ufi Đỗ Tuấn 2532 2457 75 September 3 at 17:00 pm
40 2 https://www.facebook.com/Tungguyen1102?fref=ufi Nguyen Tung 2567 2457 110 September 5 at 10:51 am
41 3 https://www.facebook.com/loc.huynhphuoc.1?fref=ufi Huỳnh Phước Lộc 2459 2457 2 September 6 at 7:04pm
42 3 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005773391600&fref=ufi Hien Nguyen 2459 2457 2 September 5 at 11:25pm
43 3 https://www.facebook.com/daicacuadaica?fref=ufi Ace Nguyễn 2465 2457 8 September 5
at 23:49 pm
44 3 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009761250515&fref=ufi Hướng Đến Tương Lai 2444 2457 -13 September 6
at 14:43 pm
45 3 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005709720455&fref=ufi Anh Tùng Vũ 2443 2457 -14 September 6 at 13:00 pm
46 3 https://www.facebook.com/VanSuKeMeMay?fref=ufi VT Phương 2431 2457 -26 September 6 at 8:12 am
47 3 https://www.facebook.com/profile.php?id=100006320868727&fref=ufi Nguyễn Nu 2427 2457 -30 September 7 at 19:14 am
48 3 https://www.facebook.com/suong.luu.589?fref=ufi Suong Luu 2422 2457 -35 September 6 at 8:45 am
49 3 https://www.facebook.com/roni.chen.12?fref=ufi Trần Hán Tân 2412 2457 -45 September 6 at 13:46 pm
50 3 https://www.facebook.com/nanana7364?fref=ufi Hết tên đẹp 2389 2457 -68 September 6 at 14:35 pm
51 3 https://www.facebook.com/nguyenthingoctran2?fref=ufi Xong là thế 2383 2457 -74 September 7 at 10:46 am
52 3 https://www.facebook.com/bo.hoanglong.2207?fref=ufi Út Văn Nguyễn 2373 2457 -84 September 6 at 16:39 pm
53 3 https://www.facebook.com/botofvodien?fref=ufi Đạt 2380 2457 -77 September 6 at 1:04 am
54 3 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009633491617&fref=ufi Linh Lém Lĩnh 2515 2457 58 September 7 at 9:07 am
55 3 https://www.facebook.com/profile.php?id=100004414831621&fref=ufi Đỗ Tuấn 2532 2457 75 September 5 at 23:23 pm
56 3 https://www.facebook.com/Tungguyen1102?fref=ufi Nguyen Tung 2567 2457 110 September 5 at 23:20 pm
57 3 https://www.facebook.com/tranlinhbmt?fref=ufi Trần Linh 2351 2457 -106 September 6 at 5:23 pm
58 3 https://www.facebook.com/lehuong3684?fref=ufi Sâu Lợn 2296 2457 -161 September 5 at 23:21 pm
59 3 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005462175712&fref=ufi Ma Bư 2284 2457 -173 September 6 at 8:47 am
60 3 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009639401994&fref=ufi Bi Lê 2572 2457 115 September 7 at 12:01 am

 

HƯỚNG DẪN NHẬN GIẢI: Để đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân, người trúng giải phải gửi tin nhắn riêng cho Facebook Fanpage Viễn Thông A (https://www.facebook.com/vienthonga) trong 07 ngày (từ ngày 14/09/2015 đến hết 19/09/2015), nội dung tin nhắn gồm các thông tin cá nhân sau:

1. Họ và Tên

2. Số CMND, ngày cấp, nơi cấp (4 số cuối CMND phải trùng với số may mắn của chương trình)

3. Số điện thoại di động

4. Email

5. Địa chỉ chi nhánh Viễn Thông A khách hàng sẽ đến nhận quà (Tham khảo danh sách các chi nhánh Viễn Thông A link: http://www.vienthonga.vn/he-thong-trung-tam-smartphone.html )

6. File đính kèm hình ảnh CMND (Cả mặt trước và mặt sau)

7. Tên sản phẩm Samsung Galaxy bạn muốn mua (Áp dụng cho các khách hàng trúng thưởng voucher)

 Quy định sử dụng voucher:

- Voucher chỉ được sử dụng ngay tại thời điểm và cửa hàng Viễn Thông A khi khách hàng đến nhận giải.
- Trường hợp khách hàng nhận giải qua đường bưu điện do khu vực nhận giải không có cửa hàng Viễn Thông A, khách hàng cần đăng ký sản phẩm quy đổi voucher ngay tại thời điểm đăng ký nhận giải với BTC.
- Voucher không được quy đổi thành tiền mặt, không hoàn trả tiền thừa.  

*Lưu ý: Bạn phải gửi thông tin cá nhân của mình bằng tài khoản facebook đã tham gia chương trình. Sau thời gian này, BTC sẽ chốt danh sách nhận thưởng của chương trình. Người trúng giải nếu không gửi lại thông tin cho BTC thì sẽ bị mất quyền nhận giải và BTC được phép chọn người thắng giải mới dựa trên quyết định mới của BTC.BTC không giải quyết bất kỳ trường hợp nào thông tin trên CMND sai với thông tin đã cung cấp trong lượt chơi, hoặc mất CMND, hoặc không có CMND bản gốc đối chiếu.

 


1. Thời gian:

Thời gian chơi: từ 31/8 đến 12 giờ ngày 7/9/2015

Thời gian công bố danh sách trúng giải dự kiến: Ngày 15/09/2015

2. Hình thức:

“Cùng Samsung Galaxy Note 5 | Lễ Thật Sung - Quà Thật Lớn” là một trò chơi diễn ra trên Facebook Fanpage Viễn Thông A. (https://www.facebook.com/vienthonga). Người chơi hoàn thành thử thách của game trong thời gian diễn ra chương trình sẽ có cơ hội nhận được 1 Giải chung cuộc: 01 voucher Samsung Galaxy trị giá 10.000.000 đ và 60 Giải khuyến khích: 01 voucher code Vi Vu UBER trị giá 100.000đ (20 giải Khuyến Khích / đợt)

 

3. Đối tượng được tham gia:

Tất cả các thành viên là fan của facebook fanpage Viễn Thông A đều có thể tham gia chương trình.

Cán bộ, nhân viên làm việc tại Viễn Thông A có thể tham gia chương trình nhưng không được tham gia nhận quà khuyến mại này (bao gồm cả nhân viên giữ xe / nhân viên vệ sinh / nhân viên bảo vệ, ..).

4. Cơ cấu giải thưởng

- 1 Giải chung cuộc: 01 voucher Samsung Galaxy trị giá 10.000.000đ

- 60 Giải khuyến khích: 01 voucher code Vi Vu UBER trị giá 100.000đ

(20 giải KK / đợt)

Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.

Một người chơi/tài khoản facebook chỉ có thể nhận được 1 giải duy nhất trường hợp nhận được nhiều giải chỉ được trao giải có giá trị cao nhất.

5. Nội dung & hướng dẫn tham gia chương trình:

Bước 1: like fanpage Viễn Thông A (nếu bạn đã là thành viên fanpage Viễn Thông A thì bỏ qua bước này nhé!)

Bước 2: tại post câu hỏi thử thách của fanpage Viễn Thông A, trả lời bằng cách post comment và hoàn thành yêu cầu câu hỏi/thử thách theo mẫu trả lời BTC quy định, và tag 3 người bạn kèm 04 số cuối CMND của bạn làm mã số may mắn tham gia chương trình.

Bước 3: share post câu hỏi/thử thách ở chế độ công khai (public) trên tường facebook nhà bạn.

Mẫu câu trả lời: (câu trả lời theo mẫu này mới được tính là hợp lệ)

 “Đáp án của tôi là [điền đáp án đúng vào], 04 số cuối CMND của tôi là [1234], tôi muốn mời [tag 03 người bạn] vào tham gia rinh quà cùng Samsung Galaxy Note 5 | Lễ Thật Sung - Quà Thật Lớn

Những người chơi có đáp án được đúng với kết quả của BTC sẽ nằm trong nhóm chiến thắng, trong nhóm chiến thắng: để chọn ra người thắng cuộc, BTC sẽ căn cứ vào kết quả Giải Đặc Biệt xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh vào Thứ 2 ngày 07/09/2015 so với 04 số cuối CMND của người chơi đã post trả lời trước đó.

Người chiến thắng là người có số may mắn (04 số cuối CMND) giống hoặc gần nhất với kết quả Giải Đặc Biệt. Trong trường hợp nhiều người có cùng kết quả, thì người trả lời sớm nhất (tính từ lúc ban tổ chức đưa ra câu hỏi) sẽ được tính là người chiến thắng.

Người chiến thắng phải là người chơi hợp lệ. Số CMND cung cấp phải là số thực và thực hiện đầy đủ các yêu cầu nhận giải của ban tổ chức.

Đợt 1:  từ 31/8 đến hết 12 giờ ngày 3/9
Đợt 2:  từ 3/9 đến hết 12 giờ ngày 5/9
Đợt 3:  từ 5/9 đến hết 12 giờ ngày 7/9

Lưu ý:

✔ Để tránh tình trạng các bạn lợi dụng spam bằng phần mềm, mỗi người chơi chỉ được tham gia trả lời 01 lần, nếu quá số lần quy định, admin có quyền xóa số comment vượt mà không cần báo trước, ban tổ chức  hủy tư cách người chơi cố tình spam comment trên 01 lần. 
✔ Ban tổ chức sẽ xuất dữ liệu đáp án vào ngày cuối cùng của mỗi đợt câu hỏi khảo sát để làm căn cứ trao giải. 
✔ Tài khoản tham gia phải là tài khoản thật
✔ Trường hợp các bạn có số may mắn giống nhau, các bạn trả lời trước sẽ chiến thắng
✔ Câu trả lời hợp lệ phải thực hiện đầy đủ các bước theo yêu cầu của BTC.
✔ Các câu trả lời đã “edited/đã được chỉnh sửa” là không hợp lệ.
✔Mỗi ID Facebook, người chơi chỉ được nhận 01 giải cao nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình
✔Post trả lời của người thắng cuộc phải là post được duy trì và giữ nguyên hiện trạng, không thay đổi/chỉnh sửa cho đến hết ngày công bố kết quả.
✔ Nhân viên Viễn Thông A không được tham gia chương trình này
✔ Trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, quyết định của Viễn Thông A là quyết định cuối cùng.
✔ Post vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc mang tính chất quảng cáo, rao vặt, nói xấu đối thủ sẽ bị xóa mà không cần thông báo trước. 
✔Các câu trả lời phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các bước theo yêu cầu của ban tổ chức, TAG bạn bè phải là TAG thực, có hiệu lực.

6. Điều kiện nhận quà:

Ban tổ chức sẽ công bố danh sách người thắng giải trên fanpage và web Viễn Thông A. Trong vòng 07 ngày sau thông báo các khách hàng trúng thưởng phải đăng ký thông tin nhận thưởng cho ban tổ chức. Sau khi nhận được thông tin đăng ký nhận giải ban tổ chức sẽ liên lạc với khách hàng thông báo địa chỉ nhận giải thưởng.

Sau 05 ngày ban tổ chức thông báo địa chỉ nhận giải thưởng mà người thắng giải không đến nhận giải thưởng thì giải thưởng sẽ được thu hồi và ban tổ chức  được phép chọn người thắng giải mới dựa trên quyết định mới của ban tổ chức.

Người nhận giải thưởng cần xuất trình CMND cho ban tổ chức khi đến nhận giải.

Trong trường hợp người thắng giải không tới nhận giải thưởng trực tiếp mà ủy quyền cho người khác thì người được ủy quyền khi đến nhận giải cần xuất trình giấy ủy quyền có công chứng của chính quyền địa phương, kèm CMND của mình và của người thắng giải cho ban tổ chức.

 

7. Các quy định khác

- Khách hàng trúng thưởng phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc nhận thưởng như chi phí đi lại, ăn ở và thuế thu nhập cá nhân cho khoản thu nhập không thường xuyên (áp dụng với khoản thu nhập/thưởng trên 10.000.000đ) theo các quy định của pháp luật hiện hành.

- Tất cả các giải thưởng đều không được quy đổi thành tiền mặt.

- Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến chương trình, Ban tổ chức sẽ trực tiếp đứng ra giải quyết. Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

- BTC có quyền từ chối trao thưởng nếu có phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của thông tin đăng ký ảo và người được trao giải không phải là người trực tiếp chơi hoặc tham gia chương trình hoặc khai gian dối thông tin.

- Ban tổ chức có quyền sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng thưởng để phục vụ cho chương trình quảng cáo thương mại mà không phải trả thêm bất kỳ một khoản chi phí nào.

 Thông tin chi tiết, liên hệ Hotline 1900 54 54 46 hoặc Fanpage Viễn Thông A: http://facebook.com/vienthonga

GỌI LẠI CHO TÔI
X