Đầu đọc thẻ Pisen

Đầu đọc thẻ Pisen

Ưu đãi thành viên : Cứ 10,000đ tích được 1 Vmoney(?)Đặc điểm nổi bật

- Đầu đọc được các loại thẻ
- Giao tiếp chuẩn USB 2.0
- Dễ sử dụng không cần cài đặt

GỌI LẠI CHO TÔI
X Flash card