top-left-qs100
right-bottom-tragop

iPhone 7 Plus 256GB

27,990,000đ

Khuyến mãi tháng 2/2017 Online

Áp dụng đến 28/2/2017 (Chỉ áp dụng mua Online - Giao hàng tận nơi)
- Trả góp 0% (Home Credit - HD SAISON - ACS - ANZ - Sacombank - Vietinbank)
- Tiền mặt: Giảm ngay 1.119.600đ + Phiếu mua hàng iPad 500.000đ


Khuyến mãi tháng 2/2017
Áp dụng đến 28/2/2017 (Không áp dụng mua Online - Giao hàng tận nơi)
- Trả góp 0% (Home Credit - HD Saison - ACS - ANZ - Sacombank - Vietinbank)
- Tiền mặt/trả góp có lãi suất: Thần tài trao lộc 850.000đ - 7.000.000đ + phiếu mua hàng iPad 500.000đ
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi

iPhone 7 Plus 256GB
27,990,000đ
Giảm: 850,000đ-7,000,000đ
top-left-qs100
right-bottom-tragop

iPhone 7 Plus 256GB Rose Gold

Khuyến mãi tháng 2/2017 Online

Áp dụng đến 28/2/2017 (Chỉ áp dụng mua Online - Giao hàng tận nơi)
- Trả góp 0% (Home Credit - HD SAISON - ACS - ANZ - Sacombank - Vietinbank)
- Tiền mặt: Giảm ngay 1.119.600đ + Phiếu mua hàng iPad 500.000đ


Khuyến mãi tháng 2/2017
Áp dụng đến 28/2/2017 (Không áp dụng mua Online giao hàng tận nơi)
- Trả góp 0% (Home Credit - HD Saison - ACS - ANZ - Sacombank - Vietinbank
- Tiền mặt / Trả góp có lãi suất : Thần tài trao lộc 850.000đ - 7.000.000đ + Phiếu mua hàng iPad 500.000đ
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi

iPhone 7 Plus 256GB Rose Gold
Giảm: 850,000đ-7,000,000đ
top-left-qs100
right-bottom-tragop

iPhone 7 256GB

24,590,000đ

Khuyến mãi tháng 2/2017
Áp dụng đến 28/2/2017
-Trả góp 0% (Home Credit - FE Credit - ACS - HD Saison - ANZ - Sacombank - Vietinbank)
- Tiền mặt/trả góp có lãi suất : Thần tài trao lộc 1.000.000đ - 7.000.000đ + phiếu mua hàng iPad 500.000đ

iPhone 7 256GB
24,590,000đ
Giảm: 1,000,000đ-7,000,000đ
top-left-qs100
right-bottom-tragop

iPhone 7 256GB Jet Black

24,590,000đ

Khuyến mãi tháng 2/2017
Áp dụng đến 28/2/2017
-Trả góp 0% (Home Credit - FE Credit - ACS - HD Saison - ANZ - Sacombank - Vietinbank)
- Tiền mặt/trả góp có lãi suất : Thần tài trao lộc 1.000.000đ - 7.000.000đ + phiếu mua hàng iPad 500.000đ

iPhone 7 256GB Jet Black
24,590,000đ
Giảm: 1,000,000đ-7,000,000đ
top-left-qs100
right-bottom-tragop

iPhone 7 256GB Rose Gold

24,590,000đ

Khuyến mãi tháng 2/2017
Áp dụng đến 28/2/2017 (Không áp dụng mua Online giao hàng tận nơi)
- Trả góp 0% (Home Credit - FE Credit - HD Saison - ACS - ANZ - Sacombank - Vietinbank
- Tiền mặt / Trả góp có lãi suất : Thần tài trao lộc 1.000.000đ - 7.000.000đ + Phiếu mua hàng iPad 500.000đ

iPhone 7 256GB Rose Gold
24,590,000đ
Giảm: 1,000,000đ-7,000,000đ
top-left-qs100
right-bottom-tragop

iPhone 7 Plus 128GB Jet Black

25,190,000đ

Khuyến mãi tháng 2/2017 Online

Áp dụng đến 28/2/2017 (Chỉ áp dụng mua Online - Giao hàng tận nơi)
- Trả góp 0% (Home Credit - HD SAISON - ACS - ANZ - Sacombank - Vietinbank)
- Tiền mặt: Giảm ngay 1.007.600đ + Phiếu mua hàng iPad 500.000đ


Khuyến mãi tháng 2/2017
Áp dụng đến 28/2/2017 (Không áp dụng mua Online - Giao hàng tận nơi)
- Trả góp 0% (Home Credit - HD Saison - ACS - ANZ - Sacombank - Vietinbank)
- Tiền mặt/trả góp có lãi suất: Thần tài trao lộc 800.000đ - 7.000.000đ + phiếu mua hàng iPad 500.000đ
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi

iPhone 7 Plus 128GB Jet Black
25,190,000đ
Giảm: 800,000đ-7,000,000đ
top-left-qs100
right-bottom-tragop

iPhone 7 Plus 128GB

25,190,000đ

Khuyến mãi tháng 2/2017 Online

Áp dụng đến 28/2/2017 (Chỉ áp dụng mua Online - Giao hàng tận nơi)
- Trả góp 0% (Home Credit - HD SAISON - ACS - ANZ - Sacombank - Vietinbank)
- Tiền mặt: Giảm ngay 1.007.600đ + Phiếu mua hàng iPad 500.000đ


Khuyến mãi tháng 2/2017
Áp dụng đến 28/2/2017 (Không áp dụng mua Online - Giao hàng tận nơi)
- Trả góp 0% (Home Credit - HD Saison - ACS - ANZ - Sacombank - Vietinbank)
- Tiền mặt/trả góp có lãi suất: Thần tài trao lộc 800.000đ - 7.000.000đ + phiếu mua hàng iPad 500.000đ
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi

iPhone 7 Plus 128GB
25,190,000đ
Giảm: 800,000đ-7,000,000đ
top-left-qs100
right-bottom-tragop

iPhone 7 Plus 128GB Rose Gold

25,190,000đ

Khuyến mãi tháng 2/2017 Online

Áp dụng đến 28/2/2017 (Chỉ áp dụng mua Online - Giao hàng tận nơi)
- Trả góp 0% (Home Credit - HD SAISON - ACS - ANZ - Sacombank - Vietinbank)
- Tiền mặt: Giảm ngay 1.007.600đ + Phiếu mua hàng iPad 500.000đ


Khuyến mãi tháng 2/2017
Áp dụng đến 28/2/2017 (Không áp dụng mua Online giao hàng tận nơi)
- Trả góp 0% (Home Credit - HD Saison - ACS - ANZ - Sacombank - Vietinbank
- Tiền mặt / Trả góp có lãi suất : Thần tài trao lộc 800.000đ - 7.000.000đ + Phiếu mua hàng iPad 500.000đ
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi

iPhone 7 Plus 128GB Rose Gold
25,190,000đ
Giảm: 800,000đ-7,000,000đ
top-left-qs100
right-bottom-tragop

iPhone 7 128GB

21,690,000đ

Khuyến mãi tháng 2/2017
Áp dụng đến 28/2/2017
-Trả góp 0% (Home Credit - FE Credit - ACS - HD Saison - ANZ - Sacombank - Vietinbank)
- Tiền mặt/trả góp có lãi suất : Thần tài trao lộc 1.000.000đ - 7.000.000đ + phiếu mua hàng iPad 500.000đ

iPhone 7 128GB
21,690,000đ
Giảm: 1,000,000đ-7,000,000đ
top-left-qs100
right-bottom-tragop

iPhone 7 128GB Jet Black

21,690,000đ

Khuyến mãi tháng 2/2017
Áp dụng đến 28/2/2017
-Trả góp 0% (Home Credit - FE Credit - ACS - HD Saison - ANZ - Sacombank - Vietinbank)
- Tiền mặt/trả góp có lãi suất : Thần tài trao lộc 1.000.000đ - 7.000.000đ + phiếu mua hàng iPad 500.000đ

iPhone 7 128GB Jet Black
21,690,000đ
Giảm: 1,000,000đ-7,000,000đ
top-left-qs100
right-bottom-tragop

iPhone 7 128GB Rose Gold

21,690,000đ

Khuyến mãi tháng 2/2017
Áp dụng đến 28/2/2017 (Không áp dụng mua Online giao hàng tận nơi)
- Trả góp 0% (Home Credit - FE Credit - HD Saison - ACS - ANZ - Sacombank - Vietinbank
- Tiền mặt / Trả góp có lãi suất : Thần tài trao lộc 1.000.000đ - 7.000.000đ + Phiếu mua hàng iPad 500.000đ

iPhone 7 128GB Rose Gold
21,690,000đ
Giảm: 1,000,000đ-7,000,000đ
top-left-qs100
right-bottom-tragop

iPhone 7 32GB

18,790,000đ

Khuyến mãi tháng 2/2017
Áp dụng đến 28/2/2017
-Trả góp 0% (Home Credit - FE Credit - ACS - HD Saison - ANZ - Sacombank - Vietinbank)
- Tiền mặt/trả góp có lãi suất : Thần tài trao lộc 700.000đ - 7.000.000đ + phiếu mua hàng iPad 500.000đ

iPhone 7 32GB
18,790,000đ
Giảm: 700,000đ-7,000,000đ
top-left-qs100
right-bottom-tragop

iPhone 7 Plus 32GB

22,290,000đ

Khuyến mãi tháng 2/2017 Online

Áp dụng đến 28/2/2017 (Chỉ áp dụng mua Online - Giao hàng tận nơi)
- Trả góp 0% (Home Credit - FE Credit - HD SAISON - ACS - ANZ - Sacombank - Vietinbank)
- Tiền mặt: Giảm ngay 891.600đ + Phiếu mua hàng iPad 500.000đ


Khuyến mãi tháng 2/2017
Áp dụng đến 28/2/2017 (Không áp dụng mua Online - Giao hàng tận nơi)
-Trả góp 0% (Home Credit - FE Credit - ACS - HD Saison - ANZ - Sacombank - Vietinbank)
- Tiền mặt/trả góp có lãi suất : Thần tài trao lộc 700.000đ - 7.000.000đ + phiếu mua hàng iPad 500.000đ
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi

iPhone 7 Plus 32GB
22,290,000đ
Giảm: 700,000đ-7,000,000đ
top-left-qs100
right-bottom-tragop

iPhone 7 32GB Rose Gold

18,790,000đ

Khuyến mãi tháng 2/2017
Áp dụng đến 28/2/2017 (Không áp dụng mua Online giao hàng tận nơi)
- Trả góp 0% (Home Credit - FE Credit - HD Saison - ACS - ANZ - Sacombank - Vietinbank
- Tiền mặt / Trả góp có lãi suất : Thần tài trao lộc 700.000đ - 7.000.000đ + Phiếu mua hàng iPad 500.000đ

iPhone 7 32GB Rose Gold
18,790,000đ
Giảm: 700,000đ-7,000,000đ
top-left-qs100
right-bottom-tragop

iPhone 7 Plus 32GB Rose Gold

22,290,000đ

Khuyến mãi tháng 2/2017 Online

Áp dụng đến 28/2/2017 (Chỉ áp dụng mua Online - Giao hàng tận nơi)
- Trả góp 0% (Home Credit - FE Credit - HD SAISON - ACS - ANZ - Sacombank - Vietinbank)
- Tiền mặt: Giảm ngay 891.600đ + Phiếu mua hàng iPad 500.000đ


Khuyến mãi tháng 2/2017
Áp dụng đến 28/2/2017 (Không áp dụng mua Online giao hàng tận nơi)
- Trả góp 0% (Home Credit - FE Credit - HD Saison - ACS - ANZ - Sacombank - Vietinbank
- Tiền mặt / Trả góp có lãi suất : Thần tài trao lộc 700.000đ - 7.000.000đ + Phiếu mua hàng iPad 500.000đ
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi

iPhone 7 Plus 32GB Rose Gold
22,290,000đ
Giảm: 700,000đ-7,000,000đ
right-bottom-tragop

iPhone 6s 32GB Gold

15,990,000đ

Khuyến mãi tháng 2/2017
Áp dụng đến 28/2/2017
- Trả góp 0% (Home Credit - FE Credit - ACS - HD Saison - ANZ - Sacombank - Vietinbank) hoặc tặng ngay 1 triệu

iPhone 6s 32GB Gold
15,990,000đ
17,990,000đ
top-left-new

Samsung Galaxy A5 (2017)

8,990,000đ

Năm Dậu - Tậu Samsung trúng quà khủng

Áp dụng đến 28/2/2017
- Cơ hội trúng: Smart TV Samsung 43" + Tủ lạnh Samsung + Máy giặt Samsung (xem chi tiết tại đây)


Khuyến mãi tháng 2/2017

Áp dụng đến 28/02/2017
-
Lựa chọn 1: Tặng Gói bảo vệ toàn diện + Thẻ nhớ 16GB + Trả góp (Hãng - Banks)
- Lựa chọn 2: Trả góp 0% (Hãng - FE Credit)


* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi

Samsung Galaxy A5 (2017)
8,990,000đ
top-left-new

Samsung Galaxy A7 (2017)

10,990,000đ

Năm Dậu - Tậu Samsung trúng quà khủng

Áp dụng đến 28/2/2017
- Cơ hội trúng: Smart TV Samsung 43" + Tủ lạnh Samsung + Máy giặt Samsung (xem chi tiết tại đây)


Khuyến mãi tháng 2/2017

Áp dụng đến 28/02/2017
- Tặng Gói bảo vệ toàn diện + Thẻ nhớ 16GB + Trả góp (Hãng - Banks)


* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi

Samsung Galaxy A7 (2017)
10,990,000đ
top-left-new
right-bottom-tragop

OPPO F1s 2017

6,990,000đ

OPPO khai xuân - Rước vàng như ý

Áp dụng đến 28/2/2017
- Trúng lộc vàng: 30 chỉ vàng 9999, hộp quà OPPO trị giá 2,150,000đ, vòng đeo tay Smartband (Xem chi tiết tại đây)


Khuyến mãi tháng 2/2017
Áp dụng đến 28/2/2017
- Sạc dự phòng Tekin TP 502 5.200mAh + gậy chụp hình
Hoặc Micro Karaoke
- Trả góp 0% (hãng)
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi

OPPO F1s 2017
6,990,000đ

Coolpad Sky 3 pro - E502 (3GB)

- Màn hình IPS HD LCD 5.5 inches
- CPU Quad-core 1.0 GHz
- RAM 3GB, ROM 16GB
- Pin 2500 mAh
- Hệ điều hành Android 6.0 (Marshmallow)

Coolpad Sky 3 pro - E502 (3GB)

Coolpad Fancy 3

- Màn hình IPS LCD 5.0 inches
- CPU Quad-core 1.0 GHz
- RAM 2GB, ROM 16GB
- Camera 13.0 MP/ 8.0 MP
- Pin 2500 mAh
- Hệ điều hành Android 6.0

Coolpad Fancy 3
right-bottom-tragop

Vivo V5 Plus

9,990,000đ

Khuyến mãi tháng 2/2017
Áp dụng đến 28/2/2017
- Lựa chọn 1: tặng sạc dự phòng 5000mAh hoặc lì xì 120.000đ
- Lựa chọn 2: tặng sạc dự phòng 5000mAh hoặc lì xì 120.000đ + Trả góp 0% (Home Credit-ACS-HD Saison) hoặc trả trước 10% (Home Credit-ACS)

Vivo V5 Plus
9,990,000đ
right-bottom-tragop

Vivo V5

5,990,000đ

Khuyến mãi tháng 2/2017 Online
Áp dụng đến 28/02/2017 (Chỉ áp dụng mua Online giao hàng tận nơi)
- Giảm 30% gói gia hạn bảo hành, giảm 30% gói bảo vệ toàn diện
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
- Giảm 50% sim data khủng
Khuyến mãi tháng 2/2017

Áp dụng đến 28/2/2017 (Không áp dụng mua Online - Giao hàng tận nơi)
- Thanh toán tiền mặt: tặng sạc dự phòng 5000mAh hoặc lì xì 200.000đ
- Trả góp: 0% (Home Credit-ACS-HD Saison) hoặc trả trước 10% (Home Credit-ACS)


* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi

Vivo V5
5,990,000đ
Mua online giảm: 500,000đ
top-left-pmh-online
right-bottom-tragop

Sony Xperia XZ

12,990,000đ

Máy bao chất - Quà bao ngất
Áp dụng đến 28/2/2017
- Cơ hội trúng: TV Sony 40" + Loa Blue ray 5.1, Play station 4, Tai nghe walkman NW-WS413 hoặc loa không dây SRS-XB2 (xem chi tiết tại đây)
Khuyến mãi tháng 2/2017 Online

Áp dụng đến 28/2/2017(Chỉ áp dụng mua Online giao hàng tận nơi)
- Phiếu mua hàng 1.300.000đ


Khuyến mãi tháng 2/2017

Áp dụng đến 28/2/2017 (Không áp dụng mua Online giao hàng tận nơi)
- Lựa chọn 1: Tai Nghe Sony 110AP + túi du lịch Sony (đến khi hết quà) + Phiếu mua hàng 1.000.000đ
- Lựa chọn 2: Trả góp 0% (HD Saison-FE Credit-Home Credit) hoặc trả trước 10% (ACS-Home Credit)


* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi

Sony Xperia XZ
12,990,000đ
14,990,000đ
GỌI LẠI CHO TÔI