top-left-hot
right-bottom-tragop

iPhone 6s 16GB Rose Gold

18,689,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 6/11 - 30/11/2015
- Trả góp 0% (HC-ACS) hoặc Trả trước 10% (ACS)
- Giảm 50% gói Gia hạn bảo hành
- Giảm 50% gói Bảo hiểm rơi vỡ, vô nuớc
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây
Ưu đãi iPhone 6s|6s plus chính hãng
Từ 15/11 - 31/12/2015
Xem chi tiết tại đây

iPhone 6s 16GB Rose Gold
18,689,000đ
top-left-hot
right-bottom-tragop

iPhone 6s 64GB Rose Gold

21,659,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 6/11 - 30/11/2015
- Trả góp 0% (HC-ACS) hoặc Trả trước 10% (ACS)
- Giảm 50% gói Gia hạn bảo hành
- Giảm 50% gói Bảo hiểm rơi vỡ, vô nuớc
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây
Ưu đãi iPhone 6s|6s plus chính hãng
Từ 15/11 - 31/12/2015
Xem chi tiết tại đây

iPhone 6s 64GB Rose Gold
21,659,000đ
top-left-hot
right-bottom-tragop

iPhone 6s 128GB Rose Gold

24,519,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 6/11 - 30/11/2015
- Trả góp 0% (HC-ACS) hoặc Trả trước 10% (ACS)
- Giảm 50% gói Gia hạn bảo hành
- Giảm 50% gói Bảo hiểm rơi vỡ, vô nuớc
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây
Ưu đãi iPhone 6s|6s plus chính hãng
Từ 15/11 - 31/12/2015
Xem chi tiết tại đây

iPhone 6s 128GB Rose Gold
24,519,000đ
top-left-hot
right-bottom-tragop

iPhone 6s 128GB Gold

24,519,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 6/11 - 30/11/2015
- Trả góp 0% (HC-ACS) hoặc Trả trước 10% (ACS)
- Giảm 50% gói Gia hạn bảo hành
- Giảm 50% gói Bảo hiểm rơi vỡ, vô nuớc
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây
Ưu đãi iPhone 6s|6s plus chính hãng
Từ 15/11 - 31/12/2015
Xem chi tiết tại đây

iPhone 6s 128GB Gold
24,519,000đ
top-left-hot
right-bottom-tragop

iPhone 6s Plus 16GB Rose Gold

21,659,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 6/11 - 30/11/2015
- Trả góp 0% (HC-ACS) hoặc Trả trước 10% (ACS)
- Giảm 50% gói Gia hạn bảo hành
- Giảm 50% gói Bảo hiểm rơi vỡ, vô nuớc
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây
Ưu đãi iPhone 6s|6s plus chính hãng
Từ 15/11 - 31/12/2015
Xem chi tiết tại đây

iPhone 6s Plus 16GB Rose Gold
21,659,000đ
top-left-hot
right-bottom-tragop

iPhone 6s Plus 16GB Gold

21,659,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 6/11 - 30/11/2015
- Trả góp 0% (HC-ACS) hoặc Trả trước 10% (ACS)
- Giảm 50% gói Gia hạn bảo hành
- Giảm 50% gói Bảo hiểm rơi vỡ, vô nuớc
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây
Ưu đãi iPhone 6s|6s plus chính hãng
Từ 15/11 - 31/12/2015
Xem chi tiết tại đây

iPhone 6s Plus 16GB Gold
21,659,000đ
top-left-hot
right-bottom-tragop

iPhone 6s Plus 64GB Rose Gold

24,519,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 6/11 - 30/11/2015
- Trả góp 0% (HC-ACS) hoặc Trả trước 10% (ACS)
- Giảm 50% gói Gia hạn bảo hành
- Giảm 50% gói Bảo hiểm rơi vỡ, vô nuớc
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây
Ưu đãi iPhone 6s|6s plus chính hãng
Từ 15/11 - 31/12/2015
Xem chi tiết tại đây

iPhone 6s Plus 64GB Rose Gold
24,519,000đ
top-left-hot
right-bottom-tragop

iPhone 6s Plus 64GB Gold

24,519,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 6/11 - 30/11/2015
- Trả góp 0% (HC-ACS) hoặc Trả trước 10% (ACS)
- Giảm 50% gói Gia hạn bảo hành
- Giảm 50% gói Bảo hiểm rơi vỡ, vô nuớc
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây
Ưu đãi iPhone 6s|6s plus chính hãng
Từ 15/11 - 31/12/2015
Xem chi tiết tại đây

iPhone 6s Plus 64GB Gold
24,519,000đ
top-left-hot
right-bottom-tragop

iPhone 6s Plus 128GB Gold

27,379,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 6/11 - 30/11/2015
- Trả góp 0% (HC-ACS) hoặc Trả trước 10% (ACS)
- Giảm 50% gói Gia hạn bảo hành
- Giảm 50% gói Bảo hiểm rơi vỡ, vô nuớc
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây
Ưu đãi iPhone 6s|6s plus chính hãng
Từ 15/11 - 31/12/2015
Xem chi tiết tại đây

iPhone 6s Plus 128GB Gold
27,379,000đ
top-left-hot
right-bottom-tragop

iPhone 6s Plus 16GB Silver/Gray

21,659,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 6/11 - 30/11/2015
- Trả góp 0% (HC-ACS) hoặc Trả trước 10% (ACS)
- Giảm 50% gói Gia hạn bảo hành
- Giảm 50% gói Bảo hiểm rơi vỡ, vô nuớc
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây
Ưu đãi iPhone 6s|6s plus chính hãng
Từ 15/11 - 31/12/2015
Xem chi tiết tại đây

iPhone 6s Plus 16GB Silver/Gray
21,659,000đ
top-left-hot
right-bottom-tragop

iPhone 6s Plus 64GB Silver/Gray

24,519,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 6/11 - 30/11/2015
- Trả góp 0% (HC-ACS) hoặc Trả trước 10% (ACS)
- Giảm 50% gói Gia hạn bảo hành
- Giảm 50% gói Bảo hiểm rơi vỡ, vô nuớc
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây
Ưu đãi iPhone 6s|6s plus chính hãng
Từ 15/11 - 31/12/2015
Xem chi tiết tại đây

iPhone 6s Plus 64GB Silver/Gray
24,519,000đ
top-left-hot
right-bottom-tragop

iPhone 6s 16GB Gold

18,689,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 6/11 - 30/11/2015
- Trả góp 0% (HC-ACS) hoặc Trả trước 10% (ACS)
- Giảm 50% gói Gia hạn bảo hành
- Giảm 50% gói Bảo hiểm rơi vỡ, vô nuớc
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây
Ưu đãi iPhone 6s|6s plus chính hãng
Từ 15/11 - 31/12/2015
Xem chi tiết tại đây

iPhone 6s 16GB Gold
18,689,000đ
top-left-hot
right-bottom-tragop

iPhone 6s 16GB Silver/Gray

18,689,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 6/11 - 30/11/2015
- Trả góp 0% (HC-ACS) hoặc Trả trước 10% (ACS)
- Giảm 50% gói Gia hạn bảo hành
- Giảm 50% gói Bảo hiểm rơi vỡ, vô nuớc
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây
Ưu đãi iPhone 6s|6s plus chính hãng
Từ 15/11 - 31/12/2015
Xem chi tiết tại đây

iPhone 6s 16GB Silver/Gray
18,689,000đ
top-left-hot
right-bottom-tragop

iPhone 6s 64GB Gold

21,659,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 6/11 - 30/11/2015
- Trả góp 0% (HC-ACS) hoặc Trả trước 10% (ACS)
- Giảm 50% gói Gia hạn bảo hành
- Giảm 50% gói Bảo hiểm rơi vỡ, vô nuớc
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây
Ưu đãi iPhone 6s|6s plus chính hãng
Từ 15/11 - 31/12/2015
Xem chi tiết tại đây

iPhone 6s 64GB Gold
21,659,000đ
top-left-hot
right-bottom-tragop

iPhone 6s 64GB Silver/Gray

21,659,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 6/11 - 30/11/2015
- Trả góp 0% (HC-ACS) hoặc Trả trước 10% (ACS)
- Giảm 50% gói Gia hạn bảo hành
- Giảm 50% gói Bảo hiểm rơi vỡ, vô nuớc
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây
Ưu đãi iPhone 6s|6s plus chính hãng
Từ 15/11 - 31/12/2015
Xem chi tiết tại đây

iPhone 6s 64GB Silver/Gray
21,659,000đ
right-bottom-vip6sao

iPhone 6 16GB Gold

15,950,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 4/11 - 30/11/2015
- Mua Combo iPhone 6 16GB + VIP 6 sao + Trả góp 0% (PPF-ACS) hoặc Trả góp 10% (ACS) với giá 16.990.000đ
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
- Thêm 99.000đ sở hữu Sim Data Khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
Xem chi tiết tại đây
Trả góp 0% lãi suất, trả trước chỉ 20% cho tất cả sản phẩm Apple
Từ 1/11/2015 - 30/11/2015
Xem chi tiết tại đây

iPhone 6 16GB Gold
15,950,000đ
16,999,000đ
right-bottom-vip6sao

iPhone 6 64GB Gold

18,450,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 18/11 - 30/11/2015
- Mua Combo iPhone 6 64GB + VIP 6 sao + Trả góp 0% (HC-ACS) hoặc Trả góp 10% (ACS) với giá 19.590.000đ
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
- Thêm 99.000đ sở hữu Sim Data Khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
Xem chi tiết tại đây
Trả góp 0% lãi suất, trả trước chỉ 20% cho tất cả sản phẩm Apple
Từ 1/11/2015 - 30/11/2015
Xem chi tiết tại đây

iPhone 6 64GB Gold
18,450,000đ
18,950,000đ
right-bottom-vip6sao

iPhone 6 Plus 64GB Gold

21,550,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 18/11 - 30/11/2015
- Mua Combo iPhone 6 Plus 64GB + VIP 6 sao + Trả góp 0% (HC-ACS) hoặc Trả góp 10% (ACS) với giá 22.190.000đ
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
- Thêm 99.000đ sở hữu Sim Data Khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
Xem chi tiết tại đây
Trả góp 0% lãi suất, trả trước chỉ 20% cho tất cả sản phẩm Apple
Từ 1/11/2015 - 30/11/2015
Xem chi tiết tại đây

iPhone 6 Plus 64GB Gold
21,550,000đ
right-bottom-vip6sao

iPhone 6 Plus 16GB Gold

18,290,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 1/11 - 30/11/2015
- Mua Combo iPhone 6 Plus 16GB + VIP 6 sao + Trả góp 0% (HC-ACS) hoặc Trả góp 10% (ACS) với giá 19.590.000đ
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
- Thêm 99.000đ sở hữu Sim Data Khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
Xem chi tiết tại đây
Trả góp 0% lãi suất, trả trước chỉ 20% cho tất cả sản phẩm Apple
Từ 1/11/2015 - 30/11/2015
Xem chi tiết tại đây

iPhone 6 Plus 16GB Gold
18,290,000đ
18,950,000đ
right-bottom-vip6sao

iPhone 6 Plus 64GB Silver

21,550,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 18/11 - 30/11/2015
- Mua Combo iPhone 6 Plus 64GB + VIP 6 sao + Trả góp 0% (HC-ACS) hoặc Trả góp 10% (ACS) với giá 22.190.000đ
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
- Thêm 99.000đ sở hữu Sim Data Khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
Xem chi tiết tại đây
Trả góp 0% lãi suất, trả trước chỉ 20% cho tất cả sản phẩm Apple
Từ 1/11/2015 - 30/11/2015
Xem chi tiết tại đây

iPhone 6 Plus 64GB Silver
21,550,000đ
×
GỌI LẠI CHO TÔI