right-bottom-tragop

iPhone SE 16GB Rose Gold

11,490,000đ

Khuyến mãi tháng 7/2016
Áp dụng đến 31/7/2016
- Trả góp 0% (ANZ - Sacombank - Vietinbank) hoặc (Bảo hiểm rơi vỡ vô nước + Bảo hiểm trộm cướp 60 ngày) hoặc Giảm ngay tiền mặt 300.000đ
- Giảm 50% gói gia hạn bảo hành
- Giảm 50% gói bảo hiểm
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
- Giảm 50% sim data khủng
Trả góp Homecredit - Hoàn tiền đến 200.000đ
Từ 08/7 - đến 31/8/2016
- Khách hàng mua trả góp lãi suất ưu đãi 2,92% của nhà tài chính Home credit
- Kỳ hạn: 6 -10 tháng
- Giảm 200.000đ
- Áp dụng đồng thời chương trình ưu đãi khác tại Viễn Thông A (không áp dụng với trả góp 0% lãi suất/ 10-10-10)

* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi

iPhone SE 16GB Rose Gold
11,490,000đ
right-bottom-tragop

iPhone 6s 16GB Rose Gold

18,450,000đ

Khuyến mãi tháng 7/2016

Áp dụng đến 31/7/2016
- 2 năm bảo hành chỉ với 624.000đ tiết kiệm 963.600đ
- [Trả góp 0% (Home Credit - ACS - ANZ - Sacombank - Vietinbank) + Bảo hiểm trộm cướp 60 ngày]
- Hoặc Giảm ngay tiền mặt 1.500.000đ
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
- Giảm 50% sim data khủng


Trả góp Homecredit - Hoàn tiền đến 200.000đ
Từ 08/7 - đến 31/8/2016
- Khách hàng mua trả góp lãi suất ưu đãi 2,92% của nhà tài chính Home credit
- Kỳ hạn: 6 -10 tháng
- Giảm 200.000đ
- Áp dụng đồng thời chương trình ưu đãi khác tại Viễn Thông A (không áp dụng với trả góp 0% lãi suất/ 10-10-10)
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi

iPhone 6s 16GB Rose Gold
18,450,000đ
right-bottom-tragop

iPhone 6s 64GB Rose Gold

21,750,000đ

Khuyến mãi tháng 7/2016
Áp dụng đến 31/7/2016
- [Trả góp 0% (Home Credit - ACS - ANZ - Sacombank - Vietinbank) + Bảo hiểm trộm cướp 60 ngày]
- Hoặc Giảm ngay tiền mặt 2.000.000đ
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
- Giảm 50% sim data khủng
Trả góp Homecredit - Hoàn tiền đến 200.000đ
Từ 08/7 - đến 31/8/2016
- Khách hàng mua trả góp lãi suất ưu đãi 2,92% của nhà tài chính Home credit
- Kỳ hạn: 6 -10 tháng
- Giảm 200.000đ
- Áp dụng đồng thời chương trình ưu đãi khác tại Viễn Thông A (không áp dụng với trả góp 0% lãi suất/ 10-10-10)

* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi

iPhone 6s 64GB Rose Gold
21,750,000đ
right-bottom-tragop

iPhone 6s 16GB Gold

18,450,000đ

Khuyến mãi tháng 7/2016
Áp dụng đến 31/7/2016
- 2 năm bảo hành chỉ với 624.000đ tiết kiệm 963.600đ
- [Trả góp 0% (Home Credit - ACS - ANZ - Sacombank - Vietinbank) + Bảo hiểm trộm cướp 60 ngày]
- Hoặc Giảm ngay tiền mặt 1.500.000đ
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
- Giảm 50% sim data khủng
Trả góp Homecredit - Hoàn tiền đến 200.000đ
Từ 08/7 - đến 31/8/2016
- Khách hàng mua trả góp lãi suất ưu đãi 2,92% của nhà tài chính Home credit
- Kỳ hạn: 6 -10 tháng
- Giảm 200.000đ
- Áp dụng đồng thời chương trình ưu đãi khác tại Viễn Thông A (không áp dụng với trả góp 0% lãi suất/ 10-10-10)

* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi

iPhone 6s 16GB Gold
18,450,000đ
right-bottom-tragop

iPhone 6s 64GB Gold

21,750,000đ

Khuyến mãi tháng 7/2016
Áp dụng đến 31/7/2016
- [Trả góp 0% (Home Credit - ACS - ANZ - Sacombank - Vietinbank) + Bảo hiểm trộm cướp 60 ngày]
- Hoặc Giảm ngay tiền mặt 2.000.000đ
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
- Giảm 50% sim data khủng
Trả góp Homecredit - Hoàn tiền đến 200.000đ
Từ 08/7 - đến 31/8/2016
- Khách hàng mua trả góp lãi suất ưu đãi 2,92% của nhà tài chính Home credit
- Kỳ hạn: 6 -10 tháng
- Giảm 200.000đ
- Áp dụng đồng thời chương trình ưu đãi khác tại Viễn Thông A (không áp dụng với trả góp 0% lãi suất/ 10-10-10)

* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi

iPhone 6s 64GB Gold
21,750,000đ
right-bottom-tragop

iPhone 6s Plus 16GB Rose Gold

21,750,000đ

Khuyến mãi tháng 7/2016

Áp dụng đến 31/7/2016
- 2 năm bảo hành chỉ với 624.000đ tiết kiệm 963.600đ
- [Trả góp 0% (Home Credit - ACS - ANZ - Sacombank - Vietinbank) + Bảo hiểm trộm cướp 60 ngày]
- Hoặc Giảm ngay tiền mặt 2.000.000đ
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
- Giảm 50% sim data khủng


Trả góp Homecredit - Hoàn tiền đến 200.000đ
Từ 08/7 - đến 31/8/2016
- Khách hàng mua trả góp lãi suất ưu đãi 2,92% của nhà tài chính Home credit
- Kỳ hạn: 6 -10 tháng
- Giảm 200.000đ
- Áp dụng đồng thời chương trình ưu đãi khác tại Viễn Thông A (không áp dụng với trả góp 0% lãi suất/ 10-10-10)
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi

iPhone 6s Plus 16GB Rose Gold
21,750,000đ
right-bottom-tragop

iPhone 6s Plus 16GB Gold

21,750,000đ

Khuyến mãi tháng 7/2016
Áp dụng đến 31/7/2016
- 2 năm bảo hành chỉ với 624.000đ tiết kiệm 963.600đ
- [Trả góp 0% (Home Credit - ACS - ANZ - Sacombank - Vietinbank) + Bảo hiểm trộm cướp 60 ngày]
- Hoặc Giảm ngay tiền mặt 2.000.000đ
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
- Giảm 50% sim data khủng
Trả góp Homecredit - Hoàn tiền đến 200.000đ
Từ 08/7 - đến 31/8/2016
- Khách hàng mua trả góp lãi suất ưu đãi 2,92% của nhà tài chính Home credit
- Kỳ hạn: 6 -10 tháng
- Giảm 200.000đ
- Áp dụng đồng thời chương trình ưu đãi khác tại Viễn Thông A (không áp dụng với trả góp 0% lãi suất/ 10-10-10)

* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi

iPhone 6s Plus 16GB Gold
21,750,000đ
right-bottom-tragop

iPhone 6s Plus 64GB Rose Gold

24,650,000đ

Khuyến mãi tháng 7/2016
Áp dụng đến 31/7/2016
- [Trả góp 0% (Home Credit - ACS - ANZ - Sacombank - Vietinbank) + Bảo hiểm trộm cướp 60 ngày]
- Hoặc Giảm ngay tiền mặt 2.000.000đ
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
- Giảm 50% sim data khủng
Trả góp Homecredit - Hoàn tiền đến 200.000đ
Từ 08/7 - đến 31/8/2016
- Khách hàng mua trả góp lãi suất ưu đãi 2,92% của nhà tài chính Home credit
- Kỳ hạn: 6 -10 tháng
- Giảm 200.000đ
- Áp dụng đồng thời chương trình ưu đãi khác tại Viễn Thông A (không áp dụng với trả góp 0% lãi suất/ 10-10-10)

* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi

iPhone 6s Plus 64GB Rose Gold
24,650,000đ
right-bottom-tragop

iPhone 6s Plus 64GB Gold

24,650,000đ

Khuyến mãi tháng 7/2016
Áp dụng đến 31/7/2016
- [Trả góp 0% (Home Credit - ACS - ANZ - Sacombank - Vietinbank) + Bảo hiểm trộm cướp 60 ngày]
- Hoặc Giảm ngay tiền mặt 2.000.000đ
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
- Giảm 50% sim data khủng
Trả góp Homecredit - Hoàn tiền đến 200.000đ
Từ 08/7 - đến 31/8/2016
- Khách hàng mua trả góp lãi suất ưu đãi 2,92% của nhà tài chính Home credit
- Kỳ hạn: 6 -10 tháng
- Giảm 200.000đ
- Áp dụng đồng thời chương trình ưu đãi khác tại Viễn Thông A (không áp dụng với trả góp 0% lãi suất/ 10-10-10)

* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi

iPhone 6s Plus 64GB Gold
24,650,000đ
right-bottom-tragop

iPhone 6s Plus 128GB Rose Gold

27,450,000đ

Khuyến mãi tháng 7/2016
Từ 23/7 - 31/7/2016
- [Trả góp 0% (Home Credit - ACS - ANZ - Sacombank - Vietinbank) + Bảo hiểm trộm cướp 60 ngày]
- Hoặc Giảm ngay tiền mặt 3.500.000đ
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
- Giảm 50% sim data khủng

iPhone 6s Plus 128GB Rose Gold
27,450,000đ
right-bottom-tragop

iPhone 6s Plus 128GB Gold

27,450,000đ

Khuyến mãi tháng 7/2016
Từ 23/7 - 31/7/2016
- [Trả góp 0% (Home Credit - ACS - ANZ - Sacombank - Vietinbank) + Bảo hiểm trộm cướp 60 ngày]
- Hoặc Giảm ngay tiền mặt 3.500.000đ
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
- Giảm 50% sim data khủng

iPhone 6s Plus 128GB Gold
27,450,000đ
right-bottom-student

iPhone 5S 16GB Gold

8,790,000đ

Khuyến mãi tháng 7/2016
Áp dụng đến 31/7/2016
- Giảm 50% gói gia hạn bảo hành
- Giảm 50% gói bảo hiểm
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
- Giảm 50% sim data khủng
Trả góp Homecredit - Hoàn tiền đến 200.000đ
Từ 08/7 - đến 31/8/2016
- Khách hàng mua trả góp lãi suất ưu đãi 2,92% của nhà tài chính Home credit
- Kỳ hạn: 6 -10 tháng
- Giảm 100.000đ
- Áp dụng đồng thời chương trình ưu đãi khác tại Viễn Thông A (không áp dụng với trả góp 0% lãi suất/ 10-10-10)

* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi

iPhone 5S 16GB Gold
8,790,000đ
top-left-shock

iPhone 5s 16GB (Gray/ silver)

6,990,000đ

Khuyến mãi tháng 7/2016
Áp dụng đến 31/7/2016
- Giảm 50% gói gia hạn bảo hành
- Giảm 50% gói bảo hiểm
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
- Giảm 50% sim data khủng
Trả góp Homecredit - Hoàn tiền đến 200.000đ
Từ 08/7 - đến 31/8/2016
- Khách hàng mua trả góp lãi suất ưu đãi 2,92% của nhà tài chính Home credit
- Kỳ hạn: 6 -10 tháng
- Giảm 100.000đ
- Áp dụng đồng thời chương trình ưu đãi khác tại Viễn Thông A (không áp dụng với trả góp 0% lãi suất/ 10-10-10)

* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi

iPhone 5s 16GB (Gray/ silver)
6,990,000đ
right-bottom-tragop

iPhone 6s 128GB Silver/Gray

Khuyến mãi tháng 7/2016
Từ 23/7 - 31/7/2016
- [Trả góp 0% (Home Credit - ACS - ANZ - Sacombank - Vietinbank) + Bảo hiểm trộm cướp 60 ngày]
- Hoặc Giảm ngay tiền mặt 3.500.000đ
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
- Giảm 50% sim data khủng

iPhone 6s 128GB Silver/Gray
right-bottom-tragop

iPhone 6s Plus 128GB Silver/Gray

Khuyến mãi tháng 7/2016
Từ 23/7 - 31/7/2016
- [Trả góp 0% (Home Credit - ACS - ANZ - Sacombank - Vietinbank) + Bảo hiểm trộm cướp 60 ngày]
- Hoặc Giảm ngay tiền mặt 3.500.000đ
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
- Giảm 50% sim data khủng

iPhone 6s Plus 128GB Silver/Gray
right-bottom-tragop

iPhone 6s 128GB Rose Gold

Khuyến mãi tháng 7/2016
Từ 23/7 - 31/7/2016
- [Trả góp 0% (Home Credit - ACS - ANZ - Sacombank - Vietinbank) + Bảo hiểm trộm cướp 60 ngày]
- Hoặc Giảm ngay tiền mặt 3.500.000đ
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
- Giảm 50% sim data khủng

iPhone 6s 128GB Rose Gold
right-bottom-tragop

iPhone 6s 128GB Gold

Khuyến mãi tháng 7/2016
Từ 23/7 - 31/7/2016
- [Trả góp 0% (Home Credit - ACS - ANZ - Sacombank - Vietinbank) + Bảo hiểm trộm cướp 60 ngày]
- Hoặc Giảm ngay tiền mặt 3.500.000đ
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
- Giảm 50% sim data khủng

iPhone 6s 128GB Gold
right-bottom-tragop

iPhone SE 16GB Gold

11,490,000đ

Khuyến mãi tháng 7/2016
Áp dụng đến 31/7/2016
- Trả góp 0% (ANZ - Sacombank - Vietinbank) hoặc (Bảo hiểm rơi vỡ vô nước + Bảo hiểm trộm cướp 60 ngày) hoặc Giảm ngay tiền mặt 300.000đ
- Giảm 50% gói gia hạn bảo hành
- Giảm 50% gói bảo hiểm
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
- Giảm 50% sim data khủng
Trả góp Homecredit - Hoàn tiền đến 200.000đ
Từ 08/7 - đến 31/8/2016
- Khách hàng mua trả góp lãi suất ưu đãi 2,92% của nhà tài chính Home credit
- Kỳ hạn: 6 -10 tháng
- Giảm 200.000đ
- Áp dụng đồng thời chương trình ưu đãi khác tại Viễn Thông A (không áp dụng với trả góp 0% lãi suất/ 10-10-10)

* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi

iPhone SE 16GB Gold
11,490,000đ
top-left-new

Apple WATCH Sport 38mm Space Grey Aluminium Case with Black Woven Nylon

[Liên hệ]

- Màn hình Retina 1.5 inches
- RAM 512MB ROM 8GB
- CPU Apple S1 520 MHz
Buetooth 4.0, Wi-Fi
- Pin 200 mAh

Apple WATCH Sport 38mm Space Grey Aluminium Case with Black Woven Nylon
[Liên hệ]
top-left-new

Apple WATCH Sport 42mm Space Grey Aluminium Case with Black Woven Nylon

[Liên hệ]

- Màn hình Retina 1.65 inches
- RAM 512MB ROM 8GB
- CPU Apple S1 520 MHz
Buetooth 4.0, Wi-Fi
- Li-ion 250 mAh

Apple WATCH Sport 42mm Space Grey Aluminium Case with Black Woven Nylon
[Liên hệ]
GỌI LẠI CHO TÔI