right-bottom-tragop

iPhone 7 Plus 128GB Red

23,490,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2017
- Trả góp 0% (Home Credit-FE Credit) hoặc trả góp 0.99% (ACS)
- Giảm đến 40% khi mua phụ kiện iPhone chính hãng
iPhone 7 Plus 128GB Red
23,490,000đ
23,990,000đ
right-bottom-tragop

iPhone 7 Plus 128GB Jet Black

22,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2017
- Trả góp 0% (Home Credit - FE Credit) hoặc Trả góp 0% banks hoặc trả góp 0.99% (ACS)
- Giảm đến 40% khi mua phụ kiện iPhone chính hãng
60 ngày đổi trả
Áp dụng từ ngày 21/2/2017
- Xem chi tiết tại đây
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi
iPhone 7 Plus 128GB Jet Black
22,990,000đ
23,990,000đ
right-bottom-tragop

iPhone 7 Plus 128GB

22,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2017
- Phiếu mua hàng 1.000.000đ hoặc Trả góp 0% (Banks) hoặc Trả góp 0% (Home Credit - FE Credit) hoặc trả góp 0.99% (ACS)
- Giảm đến 40% khi mua phụ kiện iPhone chính hãng
60 ngày đổi trả
Áp dụng từ ngày 21/2/2017
- Xem chi tiết tại đây
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi
iPhone 7 Plus 128GB
22,990,000đ
23,990,000đ
right-bottom-tragop

iPhone 7 Plus 32GB

20,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2017
- Tặng Phiếu mua hàng 1 triệu hoặc trả góp 0% (Home Credit-FE Credit) hoặc trả góp 0% banks hoặc trả góp 0.99% (ACS)
- Giảm đến 40% khi mua phụ kiện iPhone chính hãng
60 ngày đổi trả
Áp dụng từ ngày 21/2/2017
- Xem chi tiết tại đây
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi
iPhone 7 Plus 32GB
20,990,000đ
21,990,000đ
right-bottom-tragop

iPhone 7 Plus 32GB Rose Gold

20,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2017
- Tặng Phiếu mua hàng 1 triệu hoặc trả góp 0% (Home Credit-FE Credit) hoặc trả góp 0% banks hoặc trả góp 0.99% (ACS)
- Giảm đến 40% khi mua phụ kiện iPhone chính hãng
60 ngày đổi trả
Áp dụng từ ngày 21/2/2017
- Xem chi tiết tại đây
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi
iPhone 7 Plus 32GB Rose Gold
20,990,000đ
21,990,000đ
right-bottom-tragop

iPhone 6s Plus 128GB Rose Gold

19,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2017
Tặng phiếu mua hàng 1 triệu hoặc trả góp 0% (Home Credit-FE Credit) hoặc trả góp 0.99% (ACS) Hoặc Trả góp 0% banks (Sacombank, ANZ, Vietinbank, VIB, Citibank, Shinhan)
60 ngày đổi trả
Áp dụng từ ngày 21/2/2017
- Xem chi tiết tại đây
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi
iPhone 6s Plus 128GB Rose Gold
19,990,000đ
right-bottom-tragop

iPhone 7 128GB Rose Gold

19,490,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2017
Tặng phiếu mua hàng 1.000.000đ hoặc trả góp 0% (Home Credit-FE Credit) hoặc 0% banks hoặc trả góp 0.99% (ACS)
60 ngày đổi trả
Áp dụng từ ngày 21/2/2017
- Xem chi tiết tại đây
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi
iPhone 7 128GB Rose Gold
19,490,000đ
right-bottom-tragop

iPhone 7 32GB

16,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2017
- Tặng Phiếu mua hàng 1 triệu hoặc trả góp 0% (Home Credit-FE Credit) hoặc trả góp 0% banks hoặc trả góp 0.99% (ACS)
- Giảm đến 40% khi mua phụ kiện iPhone chính hãng
60 ngày đổi trả
Áp dụng từ ngày 21/2/2017
- Xem chi tiết tại đây
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi
iPhone 7 32GB
16,990,000đ
17,990,000đ
right-bottom-tragop

iPhone 7 32GB Rose Gold

16,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2017
- Tặng Phiếu mua hàng 1 triệu hoặc trả góp 0% (Home Credit-FE Credit) hoặc trả góp 0% banks hoặc trả góp 0.99% (ACS)
- Giảm đến 40% khi mua phụ kiện iPhone chính hãng
60 ngày đổi trả
Áp dụng từ ngày 21/2/2017
- Xem chi tiết tại đây
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi
iPhone 7 32GB Rose Gold
16,990,000đ
17,990,000đ
right-bottom-tragop

iPhone 6s Plus 32GB Gold

14,490,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2017
Trả góp 0% (Home Credit - FE Credit) hoặc trả góp 0.99% (ACS) Hoặc Trả góp 0% banks (Sacombank, ANZ, Vietinbank, VIB, Citibank, Shinhan)
- Giảm đến 40% khi mua phụ kiện iPhone chính hãng

60 ngày đổi trả
Áp dụng từ ngày 21/2/2017
- Xem chi tiết tại đây
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi
iPhone 6s Plus 32GB Gold
14,490,000đ
14,990,000đ

iPhone 6s Plus 32GB Rose Gold

14,490,000đ
60 ngày đổi trả
Áp dụng từ ngày 21/2/2017
- Xem chi tiết tại đây
iPhone 6s Plus 32GB Rose Gold
14,490,000đ
14,990,000đ
right-bottom-tragop

iPhone 6s 32GB Gold

13,490,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2017
Trả góp 0% (Home Credit-FE Credit) hoặc trả góp 0.99% (ACS) hoặc Trả góp 0% banks (Sacombank, ANZ, Vietinbank, VIB, Citibank, Shinhan)
60 ngày đổi trả
Áp dụng từ ngày 21/2/2017
- Xem chi tiết tại đây
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi
iPhone 6s 32GB Gold
13,490,000đ
13,990,000đ
right-bottom-tragop

iPhone 6s 32GB Rose Gold

13,490,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2017
Trả góp 0% (Home Credit-FE Credit) hoặc trả góp 0.99% (ACS) hoặc Trả góp 0% banks (Sacombank, ANZ, Vietinbank, VIB, Citibank, Shinhan)
60 ngày đổi trả
Áp dụng từ ngày 21/2/2017
- Xem chi tiết tại đây
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi
iPhone 6s 32GB Rose Gold
13,490,000đ
13,990,000đ

iPhone 6 Plus 16GB Silver

9,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2017
Tặng Phiếu mua hàng 300.000đ hoặc Trả góp 0% banks (Sacombank, ANZ, Vietinbank, VIB, Citibank, Shinhan)
iPhone 6 Plus 16GB Silver
9,990,000đ

iPhone 6 Plus 16GB Gold

9,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2017
Chỉ từ 75.000đ với sim Viettel 4G smartphone
iPhone 6 Plus 16GB Gold
9,990,000đ
right-bottom-tragop

iPhone 7 Plus 256GB Jet Black

25,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2017
- Phiếu mua hàng 2 triệu hoặc trả góp 0% (Home Credit - FE Credit) hoặc trả góp 0.99% (ACS)
- Giảm đến 40% khi mua phụ kiện iPhone chính hãng
60 ngày đổi trả
Áp dụng từ ngày 21/2/2017
- Xem chi tiết tại đây
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi
iPhone 7 Plus 256GB Jet Black
25,990,000đ
right-bottom-tragop

iPhone 7 Plus 128GB Rose Gold

Khuyến mãi tháng 9/2017
-Phiếu mua hàng 1.000.000đ hoặc Trả góp 0% (Banks) hoặc Trả góp 0% (Home Credit - FE Credit) hoặc trả góp 0.99% (ACS)
- Giảm đến 40% khi mua phụ kiện iPhone chính hãng
60 ngày đổi trả
Áp dụng từ ngày 21/2/2017
- Xem chi tiết tại đây
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi
iPhone 7 Plus 128GB Rose Gold
right-bottom-tragop

iPhone 7 256GB

21,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2017
Tặng phiếu mua hàng 1 triệu hoặc trả góp 0% banks hoặc trả góp 0.99% (ACS)
60 ngày đổi trả
Áp dụng từ ngày 21/2/2017
- Xem chi tiết tại đây
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi
iPhone 7 256GB
21,990,000đ
right-bottom-tragop

iPhone 7 128GB

19,490,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2017
Tặng phiếu mua hàng 1.000.000đ hoặc trả góp 0% (Home Credit-FE Credit) hoặc 0% banks hoặc trả góp 0.99% (ACS)
60 ngày đổi trả
Áp dụng từ ngày 21/2/2017
- Xem chi tiết tại đây
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi
iPhone 7 128GB
19,490,000đ

iPhone 7 128GB Jet Black

60 ngày đổi trả
Áp dụng từ ngày 21/2/2017
- Xem chi tiết tại đây
iPhone 7 128GB Jet Black

iPhone 6 32GB Gold

8,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2017
Chỉ từ 75.000đ với sim Viettel 4G smartphone
iPhone 6 32GB Gold
8,990,000đ
GỌI LẠI CHO TÔI
X