Masstel X3

1,290,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
Sim Viettel (V4G3 hoặc F90) miễn phí cuộc gọi nội mạng <10P
Masstel X3
1,290,000đ
top-left-new

Masstel X9

1,790,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
Sim Viettel (V4G3 hoặc F90) miễn phí cuộc gọi nội mạng <10P
Masstel X9
1,790,000đ

Masstel X5

1,490,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
Sim Viettel (V4G3 hoặc F90) miễn phí cuộc gọi nội mạng <10P
Masstel X5
1,490,000đ

Masstel Juno Q3

1,090,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
Sim Viettel (V4G3 hoặc F90) miễn phí cuộc gọi nội mạng <10P
Masstel Juno Q3
1,090,000đ

Masstel Fami S

590,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
Sim Viettel (V4G3 hoặc F90) miễn phí cuộc gọi nội mạng <10P
Masstel Fami S
590,000đ
top-left-new

Masstel F50

590,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
Sim Viettel (V4G3 hoặc F90) miễn phí cuộc gọi nội mạng <10P
Masstel F50
590,000đ

Masstel Fami 12

490,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
Sim Viettel (V4G3 hoặc F90) miễn phí cuộc gọi nội mạng <10P
Masstel Fami 12
490,000đ

Masstel Play 30

490,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
Sim Viettel (V4G3 hoặc F90) miễn phí cuộc gọi nội mạng <10P
Masstel Play 30
490,000đ

Masstel Izi 280

450,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
Sim Viettel (V4G3 hoặc F90) miễn phí cuộc gọi nội mạng <10P
Masstel Izi 280
450,000đ

Masstel Fami 6

399,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
Sim Viettel (V4G3 hoặc F90) miễn phí cuộc gọi nội mạng <10P
Masstel Fami 6
399,000đ
top-left-new

Masstel Fami 9

390,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
Sim Viettel (V4G3 hoặc F90) miễn phí cuộc gọi nội mạng <10P
Masstel Fami 9
390,000đ

Masstel Izi 208

350,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
Sim Viettel (V4G3 hoặc F90) miễn phí cuộc gọi nội mạng <10P
Masstel Izi 208
350,000đ

Masstel Izi 206

299,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
Sim Viettel (V4G3 hoặc F90) miễn phí cuộc gọi nội mạng <10P
Masstel Izi 206
299,000đ

Masstel A112

199,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
Sim Viettel (V4G3 hoặc F90) miễn phí cuộc gọi nội mạng <10P
Masstel A112
199,000đ

Masstel Izi 120

199,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
Sim Viettel (V4G3 hoặc F90) miễn phí cuộc gọi nội mạng <10P
Masstel Izi 120
199,000đ
GỌI LẠI CHO TÔI
X