top-left-pmh

Mobiistar E Selfie

2,990,000đ
Khuyến mãi Online tháng 05/2018
Tặng Ba lô Mobiistar + Phiếu mua hàng 100.000đ
Khuyến mãi tháng 05/2018
Chỉ từ 75.000đ với Sim Viettel (không áp dụng Online)
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi
Mobiistar E Selfie
2,990,000đ
top-left-pmh

Mobiistar Zumbo S 2017

2,590,000đ
Khuyến mãi Online tháng 05/2018
Tặng Phiếu mua hàng 100.000đ
Khuyến mãi tháng 05/2018
Chỉ từ 75.000đ với Sim Viettel (không áp dụng Online)
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi
Mobiistar Zumbo S 2017
2,590,000đ
top-left-pmh

Mobiistar Zumbo J2

2,350,000đ
Khuyến mãi Online tháng 05/2018
Tặng Phiếu mua hàng 50.000đ
Khuyến mãi tháng 05/2018
Chỉ từ 75.000đ với Sim Viettel (không áp dụng Online)
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi
Mobiistar Zumbo J2
2,350,000đ
top-left-pmh

Mobiistar Zumbo S 2017 Lite

1,990,000đ
Khuyến mãi Online tháng 05/2018
Tặng Phiếu mua hàng 50.000đ
Khuyến mãi tháng 05/2018
Chỉ từ 75.000đ với Sim Viettel (không áp dụng Online)
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi
Mobiistar Zumbo S 2017 Lite
1,990,000đ
top-left-pmh

Mobiistar Zumbo Power

1,650,000đ
Khuyến mãi Online tháng 05/2018
Tặng Phiếu mua hàng 50.000đ
Khuyến mãi tháng 05/2018
Chỉ từ 75.000đ với Sim Viettel (không áp dụng online)
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi
Mobiistar Zumbo Power
1,650,000đ
top-left-pmh

Mobiistar Lai Yuna 1

1,550,000đ
Khuyến mãi Online tháng 05/2018
Tặng Phiếu mua hàng 50.000đ
Khuyến mãi tháng 05/2018
Chỉ từ 75.000đ với Sim Viettel (không áp dụng Online)
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi
Mobiistar Lai Yuna 1
1,550,000đ
top-left-pmh

Mobiistar Lai Zoro 3

1,350,000đ
Khuyến mãi Online tháng 05/2018
Tặng Phiếu mua hàng 50.000đ
Khuyến mãi tháng 05/2018
Tặng thêm Ốp lưng
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi
Mobiistar Lai Zoro 3
1,350,000đ

Mobiistar B242i

350,000đ
Khuyến mãi tháng 05/2018
Chỉ từ 75.000đ với Sim Viettel
Mobiistar B242i
350,000đ
top-left-new

Mobiistar B248i

350,000đ
Khuyến mãi tháng 05/2018
Chỉ từ 75.000đ với Sim Viettel
Mobiistar B248i
350,000đ

Mobiistar B310

260,000đ
Khuyến mãi tháng 05/2018
Chỉ từ 75.000đ với Sim Viettel
Mobiistar B310
260,000đ

Mobiistar B221 2017

220,000đ
Khuyến mãi tháng 05/2018
Chỉ từ 75.000đ với Sim Viettel
Mobiistar B221 2017
220,000đ
top-left-pmh

Mobiistar Zumbo S2

2,990,000đ
Khuyến mãi Online tháng 05/2018
Tặng Ba lô Mobiistar + Phiếu mua hàng 100.000đ
Khuyến mãi tháng 05/2018
Chỉ từ 75.000đ với Sim Viettel (không áp dụng Online)
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi
Mobiistar Zumbo S2
2,990,000đ

Mobiistar Prime X1

2,590,000đ
Khuyến mãi tháng 05/2018
Chỉ từ 75.000đ với Sim Viettel
Mobiistar Prime X1
2,590,000đ

Mobiistar Lai Zumbo S

2,180,000đ
Khuyến mãi tháng 05/2018
Chỉ từ 75.000đ với Sim Viettel
Mobiistar Lai Zumbo S
2,180,000đ
top-left-pmh

Mobiistar Lai Z2

Khuyến mãi Online tháng 05/2018
Tặng Phiếu mua hàng 50.000đ
Khuyến mãi tháng 05/2018
Chỉ từ 75.000đ với Sim Viettel (không áp dụng Online)
* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi
Mobiistar Lai Z2

Mobiistar Lai Z1

Khuyến mãi tháng 05/2018
Chỉ từ 75.000đ với Sim Viettel
Mobiistar Lai Z1

Mobiistar B821

450,000đ
Khuyến mãi tháng 05/2018
Chỉ từ 75.000đ với Sim Viettel
Mobiistar B821
450,000đ

Mobiistar B821 White

390,000đ
Khuyến mãi tháng 05/2018
Chỉ từ 75.000đ với Sim Viettel
Mobiistar B821 White
390,000đ
top-left-new

Mobiistar B225

- Màn hình LCD, 1.8 inches
- Hỗ trợ thẻ nhớ đến 8GB
- Máy ảnh 0.3MP
- Pin Li-Ion 800 mAh
- 2 sim 2 sóng

Mobiistar B225

Mobiistar B223

210,000đ
Khuyến mãi tháng 05/2018
Chỉ từ 75.000đ với Sim Viettel
Mobiistar B223
210,000đ
GỌI LẠI CHO TÔI
X