right-bottom-vip6sao

Samsung Galaxy S6 Edge Plus

19,990,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 1/11 - 30/11/2015
- Tặng 100% Gói dịch vụ VIP 6 sao + Trả góp 0% (Hãng)
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây
Mua điện thoại – Trúng điện thoại
Từ 1/11/2015 - 30/11/2015
Xem chi tiết tại đây

Samsung Galaxy S6 Edge Plus
19,990,000đ
right-bottom-vip6sao

Samsung Galaxy S6 edge 64GB

18,490,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 10/11 - 30/11/2015
- Tặng 100% gói dịch vụ VIP 6 sao
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây
Mua điện thoại – Trúng điện thoại
Từ 1/11/2015 - 30/11/2015
Xem chi tiết tại đây

Samsung Galaxy S6 edge 64GB
18,490,000đ
20,990,000đ
right-bottom-vip6sao

Samsung Galaxy Note 5

17,990,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 21/11 - 30/11/2015
- Trả góp 0% (Hãng)
- Tặng 100% Gói dịch vụ VIP 6 sao hoặc phiếu mua hàng trị giá 2 triệu đồng (áp dụng mua điện thoại Samsung hoặc mua Linh phụ kiện)
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây
Mua điện thoại – Trúng điện thoại
Từ 1/11/2015 - 30/11/2015
Xem chi tiết tại đây

Samsung Galaxy Note 5
17,990,000đ
right-bottom-vip6sao

Samsung Galaxy S6 edge 32GB

17,490,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 1/11 - 30/11/2015
- Tặng 100% Gói dịch vụ VIP 6 sao + Trả góp 0% (Hãng)
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây
Mua điện thoại – Trúng điện thoại
Từ 1/11/2015 - 30/11/2015
Xem chi tiết tại đây

Samsung Galaxy S6 edge 32GB
17,490,000đ
19,990,000đ
right-bottom-vip6sao

Samsung Galaxy S6 Gold

14,490,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 1/11 - 30/11/2015
- Tặng 100% Gói dịch vụ VIP 6 sao + Trả góp 0% (Hãng)
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây
Mua điện thoại – Trúng điện thoại
Từ 1/11/2015 - 30/11/2015
Xem chi tiết tại đây

Samsung Galaxy S6 Gold
14,490,000đ
16,590,000đ
right-bottom-vip6sao

Samsung Galaxy S6 (Black/White)

14,490,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 1/11 - 30/11/2015
- Tặng 100% Gói dịch vụ VIP 6 sao + Trả góp 0% (Hãng)
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây
Mua điện thoại – Trúng điện thoại
Từ 1/11/2015 - 30/11/2015
Xem chi tiết tại đây

Samsung Galaxy S6 (Black/White)
14,490,000đ
16,590,000đ
top-left-new
right-bottom-vip6sao

Samsung Galaxy A8 (A800I)

10,990,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 16/11 - 30/11/2015
- Tặng 100% Gói dịch vụ VIP 6 sao + Trả góp 0% (Hãng)
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây
Mua điện thoại – Trúng điện thoại
Từ 1/11/2015 - 30/11/2015
Xem chi tiết tại đây

Samsung Galaxy A8 (A800I)
10,990,000đ
right-bottom-vip6sao

Samsung Galaxy A8

10,990,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 16/11 - 30/11/2015
- Tặng 100% Gói dịch vụ VIP 6 sao + Trả góp 0% (Hãng)
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây
Mua điện thoại – Trúng điện thoại
Từ 1/11/2015 - 30/11/2015
Xem chi tiết tại đây

Samsung Galaxy A8
10,990,000đ
top-left-new

Samsung Galaxy J2

3,190,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 11/11 - 30/11/2015
- Tặng 100% gói Gia hạn bảo hành hoặc Tặng 100% gói Bảo hiểm rơi vỡ
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây

Samsung Galaxy J2
3,190,000đ
right-bottom-student

Samsung Galaxy J7

5,990,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 1/11 - 30/11/2015
- Trả góp 0% (HC-ACS)
- Giảm 30% gói Gia hạn bảo hành
- Giảm 30% gói Bảo hiểm
HOẶC
- Tặng 100% gói Gia hạn bảo hành
hoặc
- Tặng 100% gói Bảo hiểm
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây
Mua điện thoại – Trúng điện thoại
Từ 1/11/2015 - 30/11/2015
Xem chi tiết tại đây

Samsung Galaxy J7
5,990,000đ

Samsung Galaxy V Plus

1,590,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 6/11 - 30/11/2015
- Giảm 30% gói Gia hạn bảo hành
- Giảm 30% gói Bảo hiểm
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây
Mua điện thoại – Trúng điện thoại
Từ 1/11/2015 - 30/11/2015
Xem chi tiết tại đây

Samsung Galaxy V Plus
1,590,000đ
1,790,000đ
top-left-qs100
right-bottom-student

Samsung Galaxy J1

2,290,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 16/11 - 30/11/2015
- Giảm từ 50.000đ đến 300.000đ(Phiếu mua hàng linh phụ kiện)
- Giảm 30% gói Gia hạn bảo hành
- Giảm 30% gói Bảo hiểm
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây
Mua điện thoại – Trúng điện thoại
Từ 1/11/2015 - 30/11/2015
Xem chi tiết tại đây

Samsung Galaxy J1
2,290,000đ
Giảm: 50,000đ-300,000đ
top-left-qs100
right-bottom-student

Samsung Galaxy J5

4,490,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 16/11 - 30/11/2015
- Giảm từ 100.000đ đến 500.000đ (Phiếu mua hàng linh phụ kiện) hoặc Trả góp 0% (HC)
- Giảm 30% gói Gia hạn bảo hành
- Giảm 30% gói Bảo hiểm
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây
Mua điện thoại – Trúng điện thoại
Từ 1/11/2015 - 30/11/2015
Xem chi tiết tại đây

Samsung Galaxy J5
4,490,000đ
Giảm: 100,000đ-500,000đ
top-left-shock

Samsung Galaxy Note 4

12,990,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 18/11 - 30/11/2015
- Tặng Phiếu mua hàng 1.500.000đ
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây
Mua điện thoại – Trúng điện thoại
Từ 1/11/2015 - 30/11/2015
Xem chi tiết tại đây

Samsung Galaxy Note 4
12,990,000đ
Khuyến mãi trị giá: 1,500,000đ
right-bottom-student

Samsung Galaxy A5

6,990,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 1/11 - 30/11/2015
- Trả góp 0% (HC-ACS)
- Giảm 50% gói Gia hạn bảo hành
- Giảm 50% gói Bảo hiểm
HOẶC
- Tặng 100% gói Gia hạn bảo hành
hoặc
- Tặng 100% gói Bảo hiểm
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây
Mua điện thoại – Trúng điện thoại
Từ 1/11/2015 - 30/11/2015
Xem chi tiết tại đây

Samsung Galaxy A5
6,990,000đ
top-left-shock

Samsung Galaxy E5

4,390,000đ

Quà ngay - Giá sốt duy nhất tại online
Từ 07/11 - 30/11/2015
- Chỉ bán online
- Giá sốc tặng sạc dự phòng 2600mAh
Xem chi tiết tại đây

Samsung Galaxy E5
4,390,000đ
4,990,000đ
Mua online giảm: 600,000đ

Samsung Galaxy A7

7,990,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 13/11 - 30/11/2015
- Giảm 50% gói Gia hạn bảo hành
- Giảm 50% gói Bảo hiểm
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây
Mua điện thoại – Trúng điện thoại
Từ 1/11/2015 - 30/11/2015
Xem chi tiết tại đây

Samsung Galaxy A7
7,990,000đ
8,990,000đ
top-left-shock
right-bottom-student

Samsung Galaxy Core Prime G360

2,790,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 1/11 - 30/11/2015
- Giảm 30% gói Gia hạn bảo hành
- Giảm 30% gói Bảo hiểm
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây
Mua điện thoại – Trúng điện thoại
Từ 1/11/2015 - 30/11/2015
Xem chi tiết tại đây
Quà ngay - Giá sốt duy nhất tại online
Từ 07/11 - 30/11/2015
- Chỉ bán online
- Giá sốc tặng sạc dự phòng 2600mAh
Xem chi tiết tại đây

Samsung Galaxy Core Prime G360
2,790,000đ
Mua online giảm: 300,000đ
right-bottom-student

Samsung Galaxy Grand Prime G531H

3,590,000đ

Tháng Tri Ân Ưu Đãi Vàng
Từ 6/11 - 30/11/2015
- Giảm 30% gói Gia hạn bảo hành
- Giảm 30% gói Bảo hiểm
- Thêm 99.000đ sở hữu sim data khủng trị giá 20.000.000đ:
  + Sim Vinaphone trả trước 10 số
  + Khuyến mãi 3GB đến 6GB data 3G mỗi tháng x 12 tháng
  + Khuyến mãi (300 phút gọi không giới hạn trên 1 cuộc gọi + 150 tin nhắn) mỗi tháng x 12 tháng
- Sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Xem chi tiết tại đây
Mua điện thoại – Trúng điện thoại
Từ 1/11/2015 - 30/11/2015
Xem chi tiết tại đây

Samsung Galaxy Grand Prime G531H
3,590,000đ
3,790,000đ

Samsung Galaxy Grand Prime

3,590,000đ

Quà ngay - Giá sốt duy nhất tại online
Từ 07/11 - 30/11/2015
- Chỉ bán online
- Giá sốc tặng sạc dự phòng 2600mAh
Xem chi tiết tại đây

Samsung Galaxy Grand Prime
3,590,000đ
3,790,000đ
Mua online giảm: 100,000đ
×
GỌI LẠI CHO TÔI