Gửi lời yêu thương

Danh sách khách hàng trúng thưởng :

    * 03 Bạn trúng giải “Người gửi may mắn”
     - 01. Vĩnh Huy – Số may mắn 250 https://www.facebook.com/vinh.huy.7712?fref=ufi     - 02. Khanh Hiền Nguyễn – Số may mắn 894 https://www.facebook.com/hienkhanh.nguyen.50?fref=ufi  
     - 03. Mai Tuyết Lam – Số may mắn 719 https://www.facebook.com/tuyetlam.mai?fref=ufi    * 03 Bạn trúng giải “Người nhận may mắn”
     - 01. Thừa Chí https://www.facebook.com/thua.chi.9     - 02. Nguyễn Phương Linh https://www.facebook.com/profile.php?id=100004078867456     - 03. Vua Diêm Dúa https://www.facebook.com/ngau.ham.9

 Hướng dẫn nhận giải
Để đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân, người trúng giải phải gửi tin nhắn riêng cho Facebook Fanpage Viễn Thông A (https://www.facebook.com/vienthonga) trong 05 ngày (từ ngày 26/03/2015  đến 31/03/2015), nội dung tin nhắn gồm các thông tin cá nhân sau:

Chương trình bạn tham gia và trúng giải
    - Họ và Tên
    - Số CMND, ngày cấp, nơi cấp (3 số cuối CMND phải trùng với số may mắn của chương trình trừ các bạn đoạt giải “Người nhận may mắn”)
    - Số điện thoại di động
    - Email
    - Địa chỉ thường trú
    - Hình ảnh CMND scan (cả 2 mặt của CMND)

Lưu ý: Bạn phải gửi thông tin cá nhân của mình bằng tài khoản facebook đã tham gia chương trình. 

Sau thời gian này, Ban tổ chức sẽ chốt danh sách nhận thưởng của chương trình. Người trúng giải nào không gửi lại thông tin cho Ban tổ chức thì sẽ bị mất quyền nhận giải và Ban tổ chức được phép chọn người thắng giải mới dựa trên quyết định mới của Ban tổ chức.

GỌI LẠI CHO TÔI