HTC HD7 T9292

HTC HD7 T9292

CHỈ CÓ TẠI VIỄN THÔNG A

Ưu đãi thành viên : Cứ 20,000đ tích được 1 Vmoney(?)Thông số kỹ thuật HTC HD7 T9292

Bộ sản phẩm chuẩn
HTC HD7 T9292:

GỌI LẠI CHO TÔI
X Flash card