1. Trả góp với ACS

Nội dung Trả góp 10-10-10 với ACS Trả góp 0%
Lãi suất 0.99% 0% 0%
Thời gian áp dụng 01/01 –31/01/2016
Sản phẩm áp dụng Danh sách chương trình khuyến mãi tháng 1/2016 Áp dụng theo gói combo VIP 6 Sao (iPhone 6/6Plus), gói combo VIP6S (iPhone 6s/6s plus) và các sản phẩm iPad+Macbook theo danh sách khuyến mãi tháng 1 Danh sách chương trình khuyến mãi tháng 1/2016
Trả trước >=10% >=20% >= 35%
Thời hạn vay 6 hoặc 9 tháng 6 Tháng 6 Tháng
Thủ tục bao gồm Hộ khẩu + CMND + Hóa đơn tiện ích (điện, nước, internet,...) Hộ khẩu + CMND + Hóa đơn tiện ích (điện, nước, internet,...) Hộ khẩu + CMND + Hóa đơn tiện ích (điện, nước, internet,...)
Lưu ý  - Không áp dụng chung Chương trình trả góp 0%
- Không áp dụng chung quà tặng khuyến mãi tháng 1
 -  Không áp dụng chung Chương trình trả góp 10-10-10

 - Không áp dụng chung Chương trình trả góp 10-10-10
-  Khoản trả trước bắt buộc phải từ 35% trở lên.
-  Không áp dụng chung quà tặng khuyến mãi tháng 12. Trả góp với Home Credit

Nội dung Trả góp 0% Trả góp 10-10-10 
Lãi suất 0%
0.99%
Thời gian áp dụng 1/12 -  31/12/2015 01/01 đến 31/01/2016
Sản phẩm áp dụng Danh sách chương trình khuyến mãi tháng 1 Áp dụng theo gói combo VIP 6 Sao (iPhone 6/6Plus), gói combo VIP6S (iPhone 6s/6s plus) Danh sách chương trình khuyến mãi tháng 1
Trả trước từ 30% đến 50% 50% 10%
Thời hạn vay 4 và 6 tháng 6 đến 12 tháng (Áp dụng từ 06/1/2016) 4 đến 10 tháng
Thủ tục bao gồm CMND + BLX /HK CMND + BLX CMND + HộKhẩu/BLX
Lưu ý  - Không áp dụng chung Chương trình trả góp 10-10-10
 - Không  áp dụng chung quà tặng khuyến mãi tháng 1
 - Không áp dụng chung Chương trình trả góp 10-10-10
 - Không  áp dụng chung quà tặng khuyến mãi tháng 1
- Thời gian vay 12 tháng đối với iPhone 6s 16GB (Chứng từ có thêm hóa đơn điện hoặc nước)
 - Không áp dụng chung Chương trình trả góp 0% 
-  Không  áp dụng chung quà tặng khuyến mãi tháng 1
GỌI LẠI CHO TÔI
X