1. Trả góp với nhà tài chính ACS

Nội dung Trả góp 10-10-10 với ACS Trả góp 0%
Lãi suất 0.99% 0% 0%
Thời gian áp dụng 4/11 - 30/11/2015 1/11 - 30/11/2015 4/11 - 30/11/2015
Sản phẩm áp dụng Danh sách chương trình khuyến mãi tháng 11

- iMac
- Macbook
Apple iPhone 6s|6s Plus

- Áp dụng giá khi mua Combo: iPhone 6/6plus + VIP 6 SAO + Trả góp 0%:
+ Apple iPhone 6 16GB Gold: 16,990,000đ
+ Apple iPhone 6 64GB Gold/Silver/ Space Gray: 19,590,000đ
+ Apple iPhone 6 Plus 16GB Gold/Silver: 19,590,000đ
+ Apple iPhone 6 Plus 64GB Gold/Silver: 22,190,000đ

Danh sách chương trình khuyến mãi tháng 11
Trả trước Từ 10% 20% >= 35%
Thời hạn vay 6 hoặc 9 tháng 6 Tháng 6 Tháng
Thủ tục bao gồm Hộ khẩu + CMND + Hóa đơn tiện ích (điện, nước, internet,...) Hộ khẩu + CMND + Hóa đơn tiện ích (điện, nước, internet,...) Hộ khẩu + CMND + Hóa đơn tiện ích (điện, nước, internet,...)
Lưu ý - Không áp dụng chung Chương trình trả góp 0% - Không áp dụng chung Chương trình trả góp 10-10-10
- Riêng iPad và Macbook chỉ áp dụng trả trước 50%
- Không áp dụng chung Chương trình trả góp 10-10-10

2. Trả góp với nhà tài chính HomeCredit

Nội dung Trả góp 0% Trả góp 10-10-10 
Lãi suất 0% 0% 0.99%
Thời gian áp dụng 4/11 - 30/11/2015 1/11 - 30/11/2015 4/11 - 30/11/2015
Sản phẩm áp dụng Danh sách chương trình khuyến mãi tháng 11

- Áp dụng giá khi mua Combo: iPhone 6/6plus + VIP 6 SAO + Trả góp 0%:
+ Apple iPhone 6 16GB Gold: 16,990,000đ
+ Apple iPhone 6 64GB Gold/Silver/ Space Gray: 19,590,000đ
+ Apple iPhone 6 Plus 16GB Gold/Silver: 19,590,000đ
+ Apple iPhone 6 Plus 64GB Gold/Silver: 22,190,000đ

Danh sách chương trình khuyến mãi tháng 11
Trả trước từ 30% đến 50% 40% đến 50% 10%
Thời hạn vay 4 hoặc 6 tháng 6 Tháng 4 đến 10 tháng
Thủ tục bao gồm CMND + BLX /HK CMND + BLX /HK CMND + HộKhẩu
Lưu ý - Không áp dụng chung Chương trình trả góp 10-10-10 - Không áp dụng chung Chương trình trả góp 10-10-10 - Không áp dụng chung Chương trình trả góp 0% 

3. Trả góp với nhà tài chính HD SAISON 

Nội dung HD SAISON 
Lãi suất 3.05%
Thời gian áp dụng  22/10/2015 đến khi có thông báo mới
Sản phẩm áp dụng Điện thoại đã qua sử dụng
(Máy cũ, máy saleoff, máy clearstock)
Trả trước Thấp nhất 20%
Thời hạn vay Tối đa 12 tháng
Thủ tục bao gồm  CMND + Hộ Khẩu / hoặc Bằng Lái Xe
GỌI LẠI CHO TÔI
X