top-banner

 

Nội dung Trả góp 10-10-10 Trả góp 0%
Lãi suất 0.99% 0% 0%
Thời gian áp dụng 01/04 –30/04/2016
Sản phẩm áp dụng Danh sách chương trình khuyến mãi tháng 4/2016 Áp dụng theo gói combo VIP 6 Sao (iPhone 6/6Plus), gói combo VIP6S (iPhone 6s/6s plus) và các sản phẩm iPad+Macbook theo danh sách khuyến mãi tháng 4 Danh sách chương trình khuyến mãi tháng 4/2016
Trả trước 10% Từ 20% >= 35%
Thời hạn vay 6 hoặc 9 tháng 6 Tháng 6 Tháng
Thủ tục bao gồm Hộ khẩu + CMND + Hóa đơn tiện ích (điện, nước, internet,...) Hộ khẩu + CMND + Hóa đơn tiện ích (điện, nước, internet,...) Hộ khẩu + CMND + Hóa đơn tiện ích (điện, nước, internet,...)
Lưu ý  - Không áp dụng chung Chương trình trả góp 0%
- Không áp dụng chung quà tặng khuyến mãi tháng 4
 -  Không áp dụng chung Chương trình trả góp 10-10-10  - Không áp dụng chung Chương trình trả góp 10-10-10
-  Khoản trả trước bắt buộc phải từ 35% trở lên.
-  Không áp dụng chung quà tặng khuyến mãi tháng 4

Nội dung Trả góp 0% Trả góp 10-10-10  Trả góp trả trước 0 đồng
Lãi suất 0% 0.99% 1%/Tháng
Thời gian áp dụng 1/4/2016 - 30/4/2016
Sản phẩm áp dụng Danh sách chương trình khuyến mãi tháng 4/2016 Áp dụng theo gói combo VIP 6 Sao (iPhone 6/6Plus), gói combo VIP6S (iPhone 6s/6s plus) Danh sách chương trình khuyến mãi tháng 4/2016 Samsung Galaxy A3 (2016)
Trả trước từ 30% đến 50% 50% 10% 0 Đồng
Thời hạn vay 4 và 6 tháng 6 tháng hoặc 12 tháng (Áp dụng từ 06/1/2016) 4 đến 10 tháng 6 tháng
Thủ tục bao gồm Chứng minh nhân dân + Bằng lái xe /Hộ Khẩu Chứng minh nhân dân + Bằng lái xe /Hộ Khẩu Chứng minh nhân dân + Bằng lái xe /Hộ Khẩu Chứng minh nhân dân + Bằng lái xe/ hộ khẩu
Lưu ý  - Không áp dụng chung Chương trình trả góp 10-10-10
 - Không  áp dụng chung quà tặng khuyến mãi tháng 4
 - Không áp dụng chung Chương trình trả góp 10-10-10
 - Không  áp dụng chung quà tặng khuyến mãi tháng 4
- Thời gian vay 12 tháng đối với iPhone 6s 16GB (Chứng từ có thêm hóa đơn điện hoặc nước)
 - Không áp dụng chung Chương trình trả góp 0% 
-  Không  áp dụng chung quà tặng khuyến mãi tháng 4
- Không áp dụng chung Chương trình trả góp 10-10-10

Nội dung Trả góp Trả trước 0 đồng
Lãi suất 0%
Thời gian áp dụng Đến hết 3/5/2016
Sản phẩm áp dụng Lumia 550
Trả trước 0 đồng
Thời hạn vay 3 tháng
Thủ tục bao gồm Chứng minh nhân dân + Bằng lái xe /Hộ Khẩu
Lưu ý Không áp dụng chung chương trình khuyến mãi của HDSaiSon
GỌI LẠI CHO TÔI