right-bottom-tragop

Laptop Dell Vostro V3468 70159379

9,890,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
- Giảm 600.000đ khi mua kèm office 365 + các Option bên dưới:
+ Lựa chọn 1: Tặng 500.000đ tiền mặt + Túi/balo
+ Lựa chọn 2: Trả góp Home Credit + Túi/balo + 300.000đ tiền mặt
+ Lựa chọn 3: Trả góp 0% (Nhà tài chính) + Túi/balo
Laptop Dell Vostro V3468 70159379
9,890,000đ
right-bottom-tragop

Laptop Dell Inspiron 15 3576 70153188

13,290,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
- Giảm 600.000đ khi mua kèm office 365 + các Option bên dưới:
+ Lựa chọn 1: Tặng 500.000đ tiền mặt + Túi/balo
+ Lựa chọn 2: Trả góp Home Credit + Túi/balo + 300.000đ tiền mặt
+ Lựa chọn 3: Trả góp 0% (Nhà tài chính) + Túi/balo
Laptop Dell Inspiron 15 3576 70153188
13,290,000đ
right-bottom-tragop

Laptop Asus UX331UAL-EG020TS

31,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
- Giảm 600.000đ khi mua kèm office 365 + các Option bên dưới:
+ Lựa chọn 1: Tặng 1.000.000đ tiền mặt + Túi/balo Laptop
+ Lựa chọn 2: Trả góp Home Credit + Túi/balo + Giảm 1.000.000đ
+ Lựa chọn 3: Trả góp 0% (Nhà tài chính) + Túi/balo
Laptop Asus UX331UAL-EG020TS
31,990,000đ

Laptop Asus UX391UA-ET081T

33,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
- Giảm 600.000đ khi mua kèm office 365 + các Option bên dưới:
+ Lựa chọn 1: Tặng 1.000.000đ tiền mặt + Túi/balo Laptop
+ Lựa chọn 2: Trả góp Home Credit + Túi/balo + 1.000.000đ tiền mặt
Laptop Asus UX391UA-ET081T
33,990,000đ
top-left-new
right-bottom-tragop

Macbook Pro 13 i5 1.4GHz/128GB 2019

34,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
Trả góp 0% hoặc giảm 1.000.000đ
Macbook Pro 13 i5 1.4GHz/128GB 2019
34,990,000đ

Laptop Asus SCAR GL504GM-ES044T

37,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
- Giảm 600.000đ khi mua kèm office 365 + các Option bên dưới:
+ Lựa chọn 1: Tặng Balo ROG trị giá 1.500.000đ
+ Lựa chọn 2: Trả góp Home Credit + Túi/balo + 1.000.000đ tiền mặt
Laptop Asus SCAR GL504GM-ES044T
37,990,000đ
right-bottom-tragop

Laptop HP Spectre X360 13-ae081TU (3CH52PA)

38,490,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
- Giảm 600.000đ khi mua kèm office 365 + các Option bên dưới:
+ Lựa chọn 1: Tặng Túi/balo MTXT
+ Lựa chọn 2: Trả góp Home Credit + Túi/balo + Giảm 1.000.000đ
+ Lựa chọn 3: Trả góp 0% (Nhà tài chính) + Túi/balo
Laptop HP Spectre X360 13-ae081TU (3CH52PA)
38,490,000đ
top-left-new
right-bottom-tragop

Macbook Pro 13 i5 1.4GHz/256GB 2019

38,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
Trả góp 0% hoặc giảm 1.000.000đ
Macbook Pro 13 i5 1.4GHz/256GB 2019
38,990,000đ
top-left-new
right-bottom-tragop

Macbook Pro 13 i5 2.4GHz/256GB 2019

46,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
+ Lựa chọn 1: Tặng 1.000.000đ + Giảm 600.000đ mua office 365 khi mua cùng Laptop
+ Lựa chọn 2: Hoặc trả góp 0% Lãi suất + Giảm 600.000đ mua office 365 khi mua cùng Laptop
Macbook Pro 13 i5 2.4GHz/256GB 2019
46,990,000đ
top-left-new
right-bottom-tragop

Macbook Pro 13 i5 2.4GHz/512GB 2019

52,690,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
+ Lựa chọn 1: Tặng 1.000.000đ + Giảm 600.000đ mua office 365 khi mua cùng Laptop
+ Lựa chọn 2: Hoặc trả góp 0% Lãi suất + Giảm 600.000đ mua office 365 khi mua cùng Laptop
Macbook Pro 13 i5 2.4GHz/512GB 2019
52,690,000đ
top-left-new
right-bottom-tragop

Macbook Pro 15 i7 2.6GHz/256GB 2019

59,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
+ Lựa chọn 1: Tặng 1.000.000đ + Giảm 600.000đ mua office 365 khi mua cùng Laptop
+ Lựa chọn 2: Hoặc trả góp 0% Lãi suất + Giảm 600.000đ mua office 365 khi mua cùng Laptop
Macbook Pro 15 i7 2.6GHz/256GB 2019
59,990,000đ
top-left-new
right-bottom-tragop

Macbook Pro 15 i9 2.3GHz/512GB 2019

69,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
+ Lựa chọn 1: Tặng 1.000.000đ + Giảm 600.000đ mua office 365 khi mua cùng Laptop
+ Lựa chọn 2: Hoặc trả góp 0% Lãi suất + Giảm 600.000đ mua office 365 khi mua cùng Laptop
Macbook Pro 15 i9 2.3GHz/512GB 2019
69,990,000đ
top-left-new

Macbook Air 128GB 2019

29,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
Trả góp 0% hoặc giảm 1.000.000đ
Macbook Air 128GB 2019
29,990,000đ
right-bottom-tragop

Laptop Asus UX391UA-EG030T

33,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
- Giảm 600.000đ khi mua kèm office 365 + các Option bên dưới:
+ Lựa chọn 1: Tặng 1.000.000đ tiền mặt + Túi/balo Laptop
+ Lựa chọn 2: Trả góp Home Credit + Túi/balo + Giảm 1.000.000đ
+ Lựa chọn 3: Trả góp 0% (Nhà tài chính) + Túi/balo
Laptop Asus UX391UA-EG030T
33,990,000đ
top-left-new

Macbook Air 256GB 2019

34,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
Trả góp 0% hoặc giảm 1.000.000đ
Macbook Air 256GB 2019
34,990,000đ
right-bottom-tragop

Laptop Asus UX490UA-BE009T

34,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
- Giảm 600.000đ khi mua kèm office 365 + các Option bên dưới:
+ Lựa chọn 1: Tặng 1.000.000đ tiền mặt + Túi/balo Laptop
+ Lựa chọn 2: Trả góp Home Credit + Túi/balo + Giảm 1.000.000đ
+ Lựa chọn 3: Trả góp 0% (Nhà tài chính) + Túi/balo
Laptop Asus UX490UA-BE009T
34,990,000đ
right-bottom-tragop

Laptop Masstel L133 N3350

5,890,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
- Giảm 600.000đ khi mua kèm office 365 + các Option bên dưới:
+ Lựa chọn 1: Tặng PMH 300k( Túi kèm theo hộp)
+ Lựa chọn 2: Trả góp Home Credit + 300.000đ tiền mặt(Túi kèm theo hộp)
+ Lựa chọn 3: Trả góp 0% (Nhà tài chính)+(Túi kèm theo hộp)
Laptop Masstel L133 N3350
5,890,000đ
right-bottom-tragop

Laptop Acer A315-32-C9A4 (NX.GVWSV.005)

5,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
- Giảm 600.000đ khi mua kèm office 365 + các Option bên dưới:
+ Lựa chọn 1: Tặng Túi/balo MTXT
+ Lựa chọn 2: Trả góp Home Credit + Túi/balo + 300.000đ tiền mặt
+ Lựa chọn 3: Trả góp 0% (Nhà tài chính) + Túi/balo
Laptop Acer A315-32-C9A4 (NX.GVWSV.005)
5,990,000đ

Laptop HP 14-BS712TU (3PH02PA)

5,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
- Giảm 600.000đ khi mua kèm office 365 + các Option bên dưới:
+ Lựa chọn 1: Tặng Túi/balo MTXT
+ Lựa chọn 2: Trả góp Home Credit + Túi/balo + 300.000đ tiền mặt ( không áp dụng trả góp 0% Lãi suất)
Laptop HP 14-BS712TU (3PH02PA)
5,990,000đ
right-bottom-tragop

Laptop Dell Inspiron 14 3462 6PFTF11

6,290,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
- Giảm 600.000đ khi mua kèm office 365 + các Option bên dưới:
+ Lựa chọn 1: Tặng Túi/balo MTXT
+ Lựa chọn 2: Trả góp Home Credit + Túi/balo + 300.000đ tiền mặt
+ Lựa chọn 3: Trả góp 0% (Nhà tài chính) + Túi/balo
Laptop Dell Inspiron 14 3462 6PFTF11
6,290,000đ
right-bottom-tragop

Laptop Masstel L133 N4000

6,690,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
- Giảm 600.000đ khi mua kèm office 365 + các Option bên dưới:
+ Lựa chọn 1: Tặng PMH 300k( Túi kèm theo hộp)
+ Lựa chọn 2: Trả góp Home Credit + 300.000đ tiền mặt(Túi kèm theo hộp)
+ Lựa chọn 3: Trả góp 0% (Nhà tài chính)+(Túi kèm theo hộp)
Laptop Masstel L133 N4000
6,690,000đ
top-left-new
right-bottom-tragop

Laptop Asus X540MA-GQ129T

7,290,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
- Giảm 600.000đ khi mua kèm office 365 + các Option bên dưới:
+ Lựa chọn 1: Tặng 500.000đ tiền mặt + Túi/balo
+ Lựa chọn 2: Trả góp Home Credit + Túi/balo + 300.000đ tiền mặt
+ Lựa chọn 3: Trả góp 0% (Nhà tài chính) + Túi/balo
Laptop Asus X540MA-GQ129T
7,290,000đ

Laptop Asus X541U GO840T

8,490,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
- Giảm 600.000đ khi mua kèm office 365 + các Option bên dưới:
+ Lựa chọn 1: Tặng Túi/balo MTXT
+ Lựa chọn 2: Trả góp Home Credit + Túi/balo + 300.000đ tiền mặt ( không áp dụng trả góp 0% Lãi suất)
Laptop Asus X541U GO840T
8,490,000đ

Laptop Asus X441UA-WX427T

8,490,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
- Giảm 600.000đ khi mua kèm office 365 + các Option bên dưới:
+ Lựa chọn 1: Tặng Túi/balo MTXT
+ Lựa chọn 2: Trả góp Home Credit + Túi/balo + 300.000đ tiền mặt ( không áp dụng trả góp 0% Lãi suất)
Laptop Asus X441UA-WX427T
8,490,000đ
GỌI LẠI CHO TÔI
X