Apple iMac 21.5 ME087ZP/A

35,990,000đ

- CPU: Intel Core i5 QC 2.9GHz
- RAM: 8GB DDR3, HDD: 1TB
- Graphics: 1GB NVIDIA GeForce 750M
- Display: 21.5 inches LED Backlit
- Weight: 5.68Kg

Apple iMac 21.5 ME087ZP/A
35,990,000đ
36,990,000đ

Laptop Macbook Air 13 MMGG2ZP/A

29,490,000đ

- CPU: Intel Core i5-5250U 1.6GHz
- RAM: 8GB DDR3, SSD: 256GB
- Graphics: Intel HD Graphics 6000
- Display: 13.3 inch LED backlit
- Weight: 1.35Kg -Battery about 12 hours

Laptop Macbook Air 13 MMGG2ZP/A
29,490,000đ

Laptop Macbook 12 MLHE2SA/A

31,490,000đ

- CPU: Intel Core M3 DC 1.1GHz
- RAM: 8GB, SSD: 256GB
- Graphics: Intel HD Graphics 515
- Display: 12 inch Retina
- Weight: 0.92Kg -Battery about 9 hours

Laptop Macbook 12 MLHE2SA/A
31,490,000đ
31,990,000đ

Laptop Macbook 12 MLHA2SA/A

31,990,000đ

- CPU: Intel Core M3 DC 1.1GHz
- RAM: 8GB, SSD: 256GB
- Graphics: Intel HD Graphics 515
- Display: 12 inch Retina
- Weight: 0.92Kg -Battery about 9 hours

Laptop Macbook 12 MLHA2SA/A
31,990,000đ

Laptop Macbook 12 MLHF2SA/A

38,990,000đ

- CPU: Intel Core M5 DC 1.2GHz
- RAM: 8GB, SSD: 512GB
- Graphics: Intel HD Graphics 515
- Display: 12 inch Retina
- Weight: 0.92Kg -Battery about 9 hours

Laptop Macbook 12 MLHF2SA/A
38,990,000đ

Laptop Macbook 12 MLHC2SA/A

38,990,000đ

- CPU: Intel Core M5 DC 1.2GHz
- RAM: 8GB, SSD: 512GB
- Graphics: Intel HD Graphics 515
- Display: 12 inch Retina
- Weight: 0.92Kg -Battery about 9 hours

Laptop Macbook 12 MLHC2SA/A
38,990,000đ

Laptop Macbook 12 MLH82SA/A

38,990,000đ

- CPU: Intel Core M5 DC 1.2GHz
- RAM: 8GB, SSD: 512GB
- Graphics: Intel HD Graphics 515
- Display: 12 inch Retina
- Weight: 0.92Kg -Battery about 9 hours

Laptop Macbook 12 MLH82SA/A
38,990,000đ
GỌI LẠI CHO TÔI