LAPTOP SAMSUNG N218 RED

LAPTOP SAMSUNG N218 RED

CHỈ CÓ TẠI VIỄN THÔNG A

Ưu đãi thành viên : Cứ 10,000đ tích được 1 Vmoney(?)Thông số kỹ thuật LAPTOP SAMSUNG N218 RED

Bộ sản phẩm chuẩn
LAPTOP SAMSUNG N218 RED:

GỌI LẠI CHO TÔI
X Flash card