LAPTOP SAMSUNG NC108 - AV03VN - WHITE

LAPTOP SAMSUNG NC108 - AV03VN - WHITE

CHỈ CÓ TẠI VIỄN THÔNG A

Ưu đãi thành viên : Cứ 10,000đ tích được 1 Vmoney(?)Thông số kỹ thuật LAPTOP SAMSUNG NC108 - AV03VN - WHITE

Bộ sản phẩm chuẩn
LAPTOP SAMSUNG NC108 - AV03VN - WHITE:

GỌI LẠI CHO TÔI
X Flash card