LAPTOP SAMSUNG Q428 - CI3 -350M

LAPTOP SAMSUNG Q428 - CI3 -350M

CHỈ CÓ TẠI VIỄN THÔNG A

Ưu đãi thành viên : Cứ 10,000đ tích được 1 Vmoney(?)Thông số kỹ thuật LAPTOP SAMSUNG Q428 - CI3 -350M

Bộ sản phẩm chuẩn
LAPTOP SAMSUNG Q428 - CI3 -350M:

GỌI LẠI CHO TÔI
X Flash card