LAPTOP SAMSUNG R428 - T4400

LAPTOP SAMSUNG R428 - T4400

CHỈ CÓ TẠI VIỄN THÔNG A

Ưu đãi thành viên : Cứ 10,000đ tích được 1 Vmoney(?)Thông số kỹ thuật LAPTOP SAMSUNG R428 - T4400

Bộ sản phẩm chuẩn
LAPTOP SAMSUNG R428 - T4400:

GỌI LẠI CHO TÔI
X Flash card