LAPTOP SAMSUNG R429 - I3 - 330M

LAPTOP SAMSUNG R429 - I3 - 330M

CHỈ CÓ TẠI VIỄN THÔNG A

Ưu đãi thành viên : Cứ 10,000đ tích được 1 Vmoney(?)Thông số kỹ thuật LAPTOP SAMSUNG R429 - I3 - 330M

Bộ sản phẩm chuẩn
LAPTOP SAMSUNG R429 - I3 - 330M:

GỌI LẠI CHO TÔI
X Flash card