LAPTOP SAMSUNG R439 - DA05

LAPTOP SAMSUNG R439 - DA05

CHỈ CÓ TẠI VIỄN THÔNG A

Ưu đãi thành viên : Cứ 10,000đ tích được 1 Vmoney(?)Thông số kỹ thuật LAPTOP SAMSUNG R439 - DA05

Bộ sản phẩm chuẩn
LAPTOP SAMSUNG R439 - DA05:

GỌI LẠI CHO TÔI
X Flash card