LAPTOP SAMSUNG R439 - i3370 -2320 - G512

LAPTOP SAMSUNG R439 - i3370 -2320 - G512

CHỈ CÓ TẠI VIỄN THÔNG A

Ưu đãi thành viên : Cứ 10,000đ tích được 1 Vmoney(?)Thông số kỹ thuật LAPTOP SAMSUNG R439 - i3370 -2320 - G512

Bộ sản phẩm chuẩn
LAPTOP SAMSUNG R439 - i3370 -2320 - G512:

GỌI LẠI CHO TÔI
X Flash card