LAPTOP SONY EA3B - FX/Bj

LAPTOP SONY EA3B - FX/Bj

CHỈ CÓ TẠI VIỄN THÔNG A

Ưu đãi thành viên : Cứ 10,000đ tích được 1 Vmoney(?)Thông số kỹ thuật LAPTOP SONY EA3B - FX/Bj

Bộ sản phẩm chuẩn
LAPTOP SONY EA3B - FX/Bj:

GỌI LẠI CHO TÔI
X Flash card