LAPTOP SONY EB23 - FX/BJ

LAPTOP SONY EB23 - FX/BJ

CHỈ CÓ TẠI VIỄN THÔNG A

Ưu đãi thành viên : Cứ 10,000đ tích được 1 Vmoney(?)Thông số kỹ thuật LAPTOP SONY EB23 - FX/BJ

Bộ sản phẩm chuẩn
LAPTOP SONY EB23 - FX/BJ:

GỌI LẠI CHO TÔI
X Flash card