LAPTOP SONY EH13 - FX/W

LAPTOP SONY EH13 - FX/W

CHỈ CÓ TẠI VIỄN THÔNG A

Ưu đãi thành viên : Cứ 10,000đ tích được 1 Vmoney(?)Thông số kỹ thuật LAPTOP SONY EH13 - FX/W

Bộ sản phẩm chuẩn
LAPTOP SONY EH13 - FX/W:

GỌI LẠI CHO TÔI
X Flash card