right-bottom-tragop

Laptop Acer A315-32-C9A4 (NX.GVWSV.005)

5,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
- Giảm 600.000đ khi mua kèm office 365 + các Option bên dưới:
+ Lựa chọn 1: Tặng Túi/balo MTXT
+ Lựa chọn 2: Trả góp Home Credit + Túi/balo + 300.000đ tiền mặt
+ Lựa chọn 3: Trả góp 0% (Nhà tài chính) + Túi/balo
Laptop Acer A315-32-C9A4 (NX.GVWSV.005)
5,990,000đ
right-bottom-tragop

Laptop Acer A315-51-325E (NX.GNPSV.037)

8,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
- Giảm 600.000đ khi mua kèm office 365 + các Option bên dưới:
+ Lựa chọn 1: Tặng Túi/balo MTXT
+ Lựa chọn 2: Trả góp Home Credit + Túi/balo + 300.000đ tiền mặt
+ Lựa chọn 3: Trả góp 0% (Nhà tài chính) + Túi/balo
Laptop Acer A315-51-325E (NX.GNPSV.037)
8,990,000đ
right-bottom-tragop

Laptop Acer A315-53G-5790 (NX.H1ASV.001)

11,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
Giảm 600.000đ khi mua kèm Office 365+ các lựa chọn bên dưới:
1. Tặng 500.000đ tiền mặt + Túi/balo
2. Trả góp HC + Túi/balo + 500.000đ tiền mặt
3. Trả góp 0% (NTC) + Túi/balo
Laptop Acer A315-53G-5790 (NX.H1ASV.001)
11,990,000đ
right-bottom-tragop

Laptop Acer Swift SF315-52-38YQ (NX.GZBSV.003)

12,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
Giảm 600.000đ khi mua kèm Office 365+ các lựa chọn bên dưới:
1. Tặng 500.000đ tiền mặt + Túi/balo
2. Trả góp HC + Túi/balo + 500.000đ tiền mặt
3. Trả góp 0% (NTC) + Túi/balo
Laptop Acer Swift SF315-52-38YQ (NX.GZBSV.003)
12,990,000đ
right-bottom-tragop

Laptop Acer Swift SF315-52-52Z7 (NX.GZBSV.004)

14,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
Giảm 600.000đ khi mua kèm Office 365+ các lựa chọn bên dưới:
1. Tặng 500.000đ tiền mặt + Túi/balo
2. Trả góp HC + Túi/balo + 500.000đ tiền mặt
3. Trả góp 0% (NTC) + Túi/balo
Laptop Acer Swift SF315-52-52Z7 (NX.GZBSV.004)
14,990,000đ

Laptop Acer Swift 5 SF514-52T-50G2

23,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
- Giảm 600.000đ khi mua kèm office 365 + các Option bên dưới:
+ Lựa chọn 1: Tặng Túi/balo+ Vali Acer trị giá 1.500.000đ
+ Lựa chọn 2: Trả góp Home Credit + Túi/balo + 1.000.000đ tiền mặt
Laptop Acer Swift 5 SF514-52T-50G2
23,990,000đ
right-bottom-tragop

Laptop Acer Swift 5 SF514-52T-87TF

25,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
- Giảm 600.000đ khi mua kèm office 365 + các Option bên dưới:
+ Lựa chọn 1: Tặng Túi/balo+ Vali Acer trị giá 1.500.000đ
+ Lựa chọn 2: Trả góp Home Credit + Túi/balo + Giảm 1.000.000đ
+ Lựa chọn 3: Trả góp 0% (Nhà tài chính) + Túi/balo
Laptop Acer Swift 5 SF514-52T-87TF
25,990,000đ
right-bottom-tragop

Laptop Acer Swift 5 SF514-52T-811W

25,990,000đ
Khuyến mãi tháng 9/2019
- Giảm 600.000đ khi mua kèm office 365 + các Option bên dưới:
+ Lựa chọn 1: Tặng Túi/balo+ Vali Acer trị giá 1.500.000đ
+ Lựa chọn 2: Trả góp Home Credit + Túi/balo + Giảm 1.000.000đ
+ Lựa chọn 3: Trả góp 0% (Nhà tài chính) + Túi/balo
Laptop Acer Swift 5 SF514-52T-811W
25,990,000đ
GỌI LẠI CHO TÔI
X