Laptop HP 14-AC022TU (M7R75PA) Silver

6,490,000đ

Khuyến mãi tháng 5
Áp dụng đến 31/5/2016
- Tặng phiếu mua hàng linh phụ kiện 200.000đ
- Được mua kèm trọn bộ: Office 365 Personal + bitdefender internet security với giá 499.000đ
Xem chi tiết tại đây

Laptop HP 14-AC022TU (M7R75PA) Silver
6,490,000đ
6,690,000đ
Mua online giảm: 100,000đ
top-left-new

Laptop HP 14-AC197TU (W0H59PA)

6,490,000đ

Khuyến mãi tháng 5
Áp dụng đến 31/5/2016
- Tặng chuột không dây + USB 8GB + bitdefender internet security
Xem chi tiết tại đây

Laptop HP 14-AC197TU (W0H59PA)
6,490,000đ
6,690,000đ
Mua online giảm: 100,000đ

Laptop HP 15 - R227TU (L1L38PA) Silver

6,990,000đ

Khuyến mãi tháng 5
Áp dụng đến 31/5/2016
- Tặng phiếu mua hàng linh phụ kiện 200.000đ
- Được mua kèm trọn bộ: Office 365 Personal + bitdefender internet security với giá 499.000đ
Xem chi tiết tại đây

Laptop HP 15 - R227TU (L1L38PA) Silver
6,990,000đ
7,490,000đ
Mua online giảm: 100,000đ
right-bottom-tragop

Laptop HP 14-AC023TU (M7R76PA) Silver

8,990,000đ

Khuyến mãi tháng 5
Áp dụng đến 31/5/2016
- Tặng phiếu mua hàng linh phụ kiện 300.000đ
- Được mua kèm trọn bộ: Office 365 Personal + bitdefender internet security với giá 499.000đ
hoặc
- Trả góp 0% (Home Credit - ACS) hoặc Trả trước 10% (Home Credit - ACS)
Xem chi tiết tại đây

Laptop HP 14-AC023TU (M7R76PA) Silver
8,990,000đ
9,590,000đ
Mua online giảm: 100,000đ
right-bottom-tragop

Laptop HP 15-AC001TU (M4Y25PA) Silver

9,190,000đ

Khuyến mãi tháng 5
Áp dụng đến 31/5/2016
- Tặng phiếu mua hàng linh phụ kiện 300.000đ
- Được mua kèm trọn bộ: Office 365 Personal + bitdefender internet security với giá 499.000đ
hoặc
- Trả góp 0% (Home Credit - ACS) hoặc Trả trước 10% (Home Credit - ACS)
Xem chi tiết tại đây

Laptop HP 15-AC001TU (M4Y25PA) Silver
9,190,000đ
9,690,000đ
Mua online giảm: 100,000đ
right-bottom-tragop

Laptop HP 15-AC009TU (M4Y63PA) - Silver

9,490,000đ

Khuyến mãi tháng 5
Áp dụng đến 31/5/2016
- Tặng phiếu mua hàng linh phụ kiện 300.000đ
- Được mua kèm trọn bộ: Office 365 Personal + bitdefender internet security với giá 499.000đ
hoặc
- Trả góp 0% (Home Credit - ACS) hoặc Trả trước 10% (Home Credit - ACS)
Xem chi tiết tại đây

Laptop HP 15-AC009TU (M4Y63PA) - Silver
9,490,000đ
10,490,000đ
Mua online giảm: 100,000đ
top-left-new
right-bottom-tragop

Laptop HP 15-AC627TU (T9F60PA) Silver

9,490,000đ

Khuyến mãi tháng 5 Online
Áp dụng từ 4/5 - 31/5/2016 (chỉ áp dụng mua Online)
- Tặng Mouse không dây + USB 8GB + Phần mềm Bitdefender Internet Security
Khuyến mãi tháng 5
Áp dụng đến 31/5/2016 (Không áp dụng mua Online)
- Tặng chuột không dây + USB 8GB + bitdefender internet security
hoặc
- Trả góp 0% (Home Credit - ACS) hoặc Trả trước 10% (Home Credit - ACS)
Xem chi tiết tại đây

* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi

Laptop HP 15-AC627TU (T9F60PA) Silver
9,490,000đ
9,990,000đ
right-bottom-payment-10

Laptop HP Pavillon 14-AB015TU (M4X65PA) Silver

10,490,000đ

Khuyến mãi tháng 5
Áp dụng đến 31/5/2016
- Tặng phiếu mua hàng linh phụ kiện 300.000đ
- Được mua kèm trọn bộ: Office 365 Personal + Bitdefender internet security với giá 499.000đ
hoặc
- Trả góp 0% (Home Credit - ACS) hoặc Trả trước 10% (Home Credit - ACS)
Xem chi tiết tại đây

Laptop HP Pavillon 14-AB015TU (M4X65PA) Silver
10,490,000đ
10,690,000đ
right-bottom-payment-10

Laptop HP Pavillon 14-AB018TU (M4Y36PA) White

10,490,000đ

Khuyến mãi tháng 5
Áp dụng đến 31/5/2016
- Tặng phiếu mua hàng linh phụ kiện 300.000đ
- Được mua kèm trọn bộ: Office 365 Personal + bitdefender internet security với giá 499.000đ
hoặc
- Trả góp 0% (Home Credit - ACS) hoặc Trả trước 10% (Home Credit - ACS)
Xem chi tiết tại đây

Laptop HP Pavillon 14-AB018TU (M4Y36PA) White
10,490,000đ
10,690,000đ
Mua online giảm: 100,000đ
right-bottom-payment-10

Laptop HP 15-AC001TX (M4Y29PA) - Silver

12,490,000đ

Khuyến mãi tháng 5
Áp dụng đến 31/5/2016
- Tặng phiếu mua hàng linh phụ kiện 300.000đ
- Được mua kèm trọn bộ: Office 365 Personal + bitdefender internet security với giá 499.000đ
hoặc
- Trả góp 0% (Home Credit - ACS) hoặc Trả trước 10% (Home Credit - ACS)
Xem chi tiết tại đây

Laptop HP 15-AC001TX (M4Y29PA) - Silver
12,490,000đ
12,990,000đ
Mua online giảm: 100,000đ
right-bottom-payment-10

Laptop HP Pavilion 14-AB021TU (M4Y39PA) Silver

12,790,000đ

Khuyến mãi tháng 5
Áp dụng đến 31/5/2016
- Tặng phiếu mua hàng linh phụ kiện 300.000đ
- Được mua kèm trọn bộ: Office 365 Personal + bitdefender internet security với giá 499.000đ
hoặc
- Trả góp 0% (Home Credit - ACS) hoặc Trả trước 10% (Home Credit - ACS)
Xem chi tiết tại đây

Laptop HP Pavilion 14-AB021TU (M4Y39PA) Silver
12,790,000đ
12,990,000đ
Mua online giảm: 100,000đ
right-bottom-tragop

Laptop HP 15-AC140TX (P3V18PA) Silver

12,790,000đ

Khuyến mãi tháng 5 Online
Áp dụng từ 4/5 - 31/5/2016 (chỉ áp dụng mua Online)
- Tặng Mouse không dây + USB 8GB + Phần mềm Bitdefender Internet Security
Khuyến mãi tháng 5
Áp dụng đến 31/5/2016 (Không áp dụng mua Online)
- Tặng chuột không dây + USB 8GB + bitdefender internet security
hoặc
- Trả góp 0% (Home Credit - ACS) hoặc Trả trước 10% (Home Credit - ACS)
Xem chi tiết tại đây

* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi

Laptop HP 15-AC140TX (P3V18PA) Silver
12,790,000đ
13,290,000đ
right-bottom-payment-10

Laptop HP Pavilion 15-AB030TU(M4X69PA) Silver

12,990,000đ

Khuyến mãi tháng 5
Áp dụng đến 31/5/2016
- Tặng phiếu mua hàng linh phụ kiện 300.000đ
- Được mua kèm trọn bộ: Office 365 Personal + bitdefender internet security với giá 499.000đ
hoặc
- Trả góp 0% (Home Credit - ACS) hoặc Trả trước 10% (Home Credit - ACS)
Xem chi tiết tại đây

Laptop HP Pavilion 15-AB030TU(M4X69PA) Silver
12,990,000đ
13,090,000đ
Mua online giảm: 100,000đ
top-left-new
right-bottom-tragop

Laptop HP Pavilion 15-AB252TX (P3V35PA)

13,190,000đ

Khuyến mãi tháng 5
Áp dụng đến 31/5/2016
- Mouse không dây + USB 8GB + Phần mềm Bitdefender Internet Security hoặc Trả góp 0% (Home Credit - ACS) hoặc Trả trước 10% (Home Credit - ACS)
Xem chi tiết tại đây

Laptop HP Pavilion 15-AB252TX (P3V35PA)
13,190,000đ
13,690,000đ
right-bottom-payment-10

Laptop HP Pavilion 15-AB070TX (M4Y34PA) Silver

13,790,000đ

Khuyến mãi tháng 5
Áp dụng đến 31/5/2016
- Tặng phiếu mua hàng linh phụ kiện 500.000đ
- Được mua kèm trọn bộ: Office 365 Personal + bitdefender internet security với giá 499.000đ
hoặc
- Trả góp 0% (Home Credit - ACS) hoặc Trả trước 10% (Home Credit - ACS)
Xem chi tiết tại đây

Laptop HP Pavilion 15-AB070TX (M4Y34PA) Silver
13,790,000đ
13,990,000đ
Mua online giảm: 100,000đ
right-bottom-payment-10

Laptop HP 15-AC104TX (N8L31PA) Silver

16,290,000đ

Khuyến mãi tháng 5
Áp dụng đến 31/5/2016
- Tặng phiếu mua hàng linh phụ kiện 600.000đ
- Được mua kèm trọn bộ: Office 365 Personal + bitdefender internet security với giá 499.000đ
hoặc
- Trả góp 0% (Home Credit - ACS) hoặc Trả trước 10% (Home Credit - ACS)
Xem chi tiết tại đây

Laptop HP 15-AC104TX (N8L31PA) Silver
16,290,000đ
16,690,000đ
Mua online giảm: 100,000đ
right-bottom-tragop

Laptop HP 15-AC606TX (T9F62PA) Silver

16,690,000đ

Khuyến mãi tháng 5 Online
Áp dụng từ 4/5 - 31/5/2016 (chỉ áp dụng mua Online)
- Tặng Điện thoại Nokia N105 Dual
Khuyến mãi tháng 5
Áp dụng đến 31/5/2016 (Không áp dụng mua Online)
- Tặng điện thoại Nokia N105 dual
hoặc
- Trả góp 0% (Home Credit - ACS) hoặc Trả trước 10% (Home Credit - ACS)
Xem chi tiết tại đây

* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi

Laptop HP 15-AC606TX (T9F62PA) Silver
16,690,000đ
16,990,000đ
Mua online giảm: 500,000đ
top-left-new
right-bottom-tragop

Laptop HP Envy 13-D049TU (T0Z30PA) Silver

19,490,000đ

Khuyến mãi tháng 5 Online
Áp dụng từ 4/5 - 31/5/2016 (chỉ áp dụng mua Online)
- Tặng Điện thoại Nokia N105 Dual
Khuyến mãi tháng 5
Áp dụng đến 31/5/2016 (Không áp dụng mua Online)
- Tặng điện thoại Nokia N105 dual
hoặc
- Trả góp 0% (Home Credit - ACS) hoặc Trả trước 10% (Home Credit - ACS)
Xem chi tiết tại đây

* Lưu ý :
- Các chương trình khuyến mãi có thể không áp dụng đồng thời, liên hệ chi nhánh để biết thêm chi tiết khuyến mãi

Laptop HP Envy 13-D049TU (T0Z30PA) Silver
19,490,000đ
19,990,000đ
GỌI LẠI CHO TÔI