LG A180 Grey

LG A180 Grey

CHỈ CÓ TẠI VIỄN THÔNG A

Ưu đãi thành viên : Cứ 20,000đ tích được 1 Vmoney(?)Thông số kỹ thuật LG A180 Grey

Bộ sản phẩm chuẩn
LG A180 Grey:

GỌI LẠI CHO TÔI
X Flash card