1. Thời gian áp dụng: 03/09/2015 - 31/10/2015

2. Đối tượng áp dụng: Thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Cashback Plus American Express

3. Thời gian khuyến mại: Từ 03/09/2015 đến hết 31/10/2015 hoặc khi hết ngân sách của chương trình.

4. Nội dung ưu đãi: Hoàn tiền 10% cho các giao dịch chi tiêu thẻ từ 500.000 VNĐ tại địa điểm khuyến mãi

- Trong đó:

  + Mỗi chủ thẻ được quyền nhận hoàn tiền nhiều lần tương ứng với số lần thực hiện giao dịch nhưng tối đa 1.000.000 VNĐ/CIF/khách hàng cho cả chương trình.

  + Ưu đãi kết thúc khi hết thời gian khuyến mãi hoặc khi hết ngân sách tối đa (700 triệu đồng) tùy theo điều kiện nào đến trước.

  + Áp dụng theo các điều kiện, điều khoản trong thể lệ chương trình.

5. Địa điểm khuyến mãi: Một số cửa hàng là đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ American Express của Vietcombank

 (*) Danh sách địa chỉ chi tiết các cửa hàng tham gia chương trình được đăng tải trên website của Vietcombank: www.vietcombank.com.vn

GỌI LẠI CHO TÔI
X