Microsoft Lumia 430 3G Dual Sim

840,000đ

- Màn hình WVGA LCD 4.0 inches
- CPU Dual-core 1.2 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Pin Li-Ion 1560 mAh
- Hệ điều hành Windows Phone 8.1

Microsoft Lumia 430 3G Dual Sim
326-330 Đường 3/2, P12
840,000đ
Giá máy mới 1,350,000đ Đ

Microsoft Lumia 430 3G Dual Sim

1,010,000đ

- Màn hình WVGA LCD 4.0 inches
- CPU Dual-core 1.2 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Pin Li-Ion 1560 mAh
- Hệ điều hành Windows Phone 8.1

Microsoft Lumia 430 3G Dual Sim
326-330 Đường 3/2, P12
1,010,000đ
Giá máy mới 1,350,000đ Đ

Microsoft Lumia 430 3G Dual Sim

1,060,000đ

- Màn hình WVGA LCD 4.0 inches
- CPU Dual-core 1.2 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Pin Li-Ion 1560 mAh
- Hệ điều hành Windows Phone 8.1

Microsoft Lumia 430 3G Dual Sim
326-330 Đường 3/2, P12
1,060,000đ
Giá máy mới 1,350,000đ Đ

Microsoft Lumia 430 3G Dual Sim

1,060,000đ

- Màn hình WVGA LCD 4.0 inches
- CPU Dual-core 1.2 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Pin Li-Ion 1560 mAh
- Hệ điều hành Windows Phone 8.1

Microsoft Lumia 430 3G Dual Sim
326-330 Đường 3/2, P12
1,060,000đ
Giá máy mới 1,350,000đ Đ

Microsoft Lumia 430 3G Dual Sim

1,060,000đ

- Màn hình WVGA LCD 4.0 inches
- CPU Dual-core 1.2 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Pin Li-Ion 1560 mAh
- Hệ điều hành Windows Phone 8.1

Microsoft Lumia 430 3G Dual Sim
326-330 Đường 3/2, P12
1,060,000đ
Giá máy mới 1,350,000đ Đ

Microsoft Lumia 430 3G Dual Sim

1,060,000đ

- Màn hình WVGA LCD 4.0 inches
- CPU Dual-core 1.2 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Pin Li-Ion 1560 mAh
- Hệ điều hành Windows Phone 8.1

Microsoft Lumia 430 3G Dual Sim
326-330 Đường 3/2, P12
1,060,000đ
Giá máy mới 1,350,000đ Đ

Microsoft Lumia 430 3G Dual Sim

1,060,000đ

- Màn hình WVGA LCD 4.0 inches
- CPU Dual-core 1.2 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Pin Li-Ion 1560 mAh
- Hệ điều hành Windows Phone 8.1

Microsoft Lumia 430 3G Dual Sim
326-330 Đường 3/2, P12
1,060,000đ
Giá máy mới 1,350,000đ Đ

Microsoft Lumia 430 3G Dual Sim

1,060,000đ

- Màn hình WVGA LCD 4.0 inches
- CPU Dual-core 1.2 GHz
- RAM 1GB ROM 8GB
- Pin Li-Ion 1560 mAh
- Hệ điều hành Windows Phone 8.1

Microsoft Lumia 430 3G Dual Sim
326-330 Đường 3/2, P12
1,060,000đ
Giá máy mới 1,350,000đ Đ
GỌI LẠI CHO TÔI