Philips Xenium E311

950,000đ

- Màn hình 2.4 inches
- Camera VGA
- Pin Li-Ion 1530 mAh

Philips Xenium E311
326-330 Đường 3/2, P12
950,000đ
Giá máy mới 1,290,000đ Đ

Philips Xenium E311

950,000đ

- Màn hình 2.4 inches
- Camera VGA
- Pin Li-Ion 1530 mAh

Philips Xenium E311
326-330 Đường 3/2, P12
950,000đ
Giá máy mới 1,290,000đ Đ

Philips Xenium E311

950,000đ

- Màn hình 2.4 inches
- Camera VGA
- Pin Li-Ion 1530 mAh

Philips Xenium E311
326-330 Đường 3/2, P12
950,000đ
Giá máy mới 1,290,000đ Đ

Philips Xenium E311

1,030,000đ

- Màn hình 2.4 inches
- Camera VGA
- Pin Li-Ion 1530 mAh

Philips Xenium E311
326-330 Đường 3/2, P12
1,030,000đ
Giá máy mới 1,290,000đ Đ
GỌI LẠI CHO TÔI