OBI SF1 RAM 2GB

2,030,000đ

- Màn hình IPS, 5.0 inches
- CPU 8 nhân 1.5 GHz
- RAM 2GB ROM 16GB
- Pin 3000 mAh
- Hệ điều hành Android 5.0.2 (Lollipop)

OBI SF1 RAM 2GB
172 Phan Đăng Lưu, P3
2,030,000đ
Giá máy mới 2,890,000đ Đ

OBI SF1 RAM 2GB

2,030,000đ

- Màn hình IPS, 5.0 inches
- CPU 8 nhân 1.5 GHz
- RAM 2GB ROM 16GB
- Pin 3000 mAh
- Hệ điều hành Android 5.0.2 (Lollipop)

OBI SF1 RAM 2GB
172 Phan Đăng Lưu, P3
2,030,000đ
Giá máy mới 2,890,000đ Đ

OBI SF1 RAM 2GB

2,190,000đ

- Màn hình IPS, 5.0 inches
- CPU 8 nhân 1.5 GHz
- RAM 2GB ROM 16GB
- Pin 3000 mAh
- Hệ điều hành Android 5.0.2 (Lollipop)

OBI SF1 RAM 2GB
172 Phan Đăng Lưu, P3
2,190,000đ
Giá máy mới 2,890,000đ Đ

OBI SF1 RAM 2GB

2,310,000đ

- Màn hình IPS, 5.0 inches
- CPU 8 nhân 1.5 GHz
- RAM 2GB ROM 16GB
- Pin 3000 mAh
- Hệ điều hành Android 5.0.2 (Lollipop)

OBI SF1 RAM 2GB
172 Phan Đăng Lưu, P3
2,310,000đ
Giá máy mới 2,890,000đ Đ

OBI SF1 RAM 2GB

2,310,000đ

- Màn hình IPS, 5.0 inches
- CPU 8 nhân 1.5 GHz
- RAM 2GB ROM 16GB
- Pin 3000 mAh
- Hệ điều hành Android 5.0.2 (Lollipop)

OBI SF1 RAM 2GB
172 Phan Đăng Lưu, P3
2,310,000đ
Giá máy mới 2,890,000đ Đ

OBI SF1 RAM 2GB

2,310,000đ

- Màn hình IPS, 5.0 inches
- CPU 8 nhân 1.5 GHz
- RAM 2GB ROM 16GB
- Pin 3000 mAh
- Hệ điều hành Android 5.0.2 (Lollipop)

OBI SF1 RAM 2GB
172 Phan Đăng Lưu, P3
2,310,000đ
Giá máy mới 2,890,000đ Đ

OBI SF1 RAM 2GB

2,310,000đ

- Màn hình IPS, 5.0 inches
- CPU 8 nhân 1.5 GHz
- RAM 2GB ROM 16GB
- Pin 3000 mAh
- Hệ điều hành Android 5.0.2 (Lollipop)

OBI SF1 RAM 2GB
172 Phan Đăng Lưu, P3
2,310,000đ
Giá máy mới 2,890,000đ Đ

OBI SF1 RAM 2GB

2,310,000đ

- Màn hình IPS, 5.0 inches
- CPU 8 nhân 1.5 GHz
- RAM 2GB ROM 16GB
- Pin 3000 mAh
- Hệ điều hành Android 5.0.2 (Lollipop)

OBI SF1 RAM 2GB
172 Phan Đăng Lưu, P3
2,310,000đ
Giá máy mới 2,890,000đ Đ

OBI SF1 RAM 2GB

2,310,000đ

- Màn hình IPS, 5.0 inches
- CPU 8 nhân 1.5 GHz
- RAM 2GB ROM 16GB
- Pin 3000 mAh
- Hệ điều hành Android 5.0.2 (Lollipop)

OBI SF1 RAM 2GB
172 Phan Đăng Lưu, P3
2,310,000đ
Giá máy mới 2,890,000đ Đ

OBI SF1 RAM 2GB

2,310,000đ

- Màn hình IPS, 5.0 inches
- CPU 8 nhân 1.5 GHz
- RAM 2GB ROM 16GB
- Pin 3000 mAh
- Hệ điều hành Android 5.0.2 (Lollipop)

OBI SF1 RAM 2GB
172 Phan Đăng Lưu, P3
2,310,000đ
Giá máy mới 2,890,000đ Đ

OBI SF1 RAM 2GB

2,310,000đ

- Màn hình IPS, 5.0 inches
- CPU 8 nhân 1.5 GHz
- RAM 2GB ROM 16GB
- Pin 3000 mAh
- Hệ điều hành Android 5.0.2 (Lollipop)

OBI SF1 RAM 2GB
172 Phan Đăng Lưu, P3
2,310,000đ
Giá máy mới 2,890,000đ Đ
GỌI LẠI CHO TÔI