OBI MV1 RAM 2GB

1,240,000đ

- Màn hình HD IPS, 5.0 inches
- CPU Quad-core 1.3 GHz
- RAM 2GB ROM 16GB
- Pin 2500 mAh
- Hệ điều hành Cyanogen 12.1.1

OBI MV1 RAM 2GB
500 Kinh Dương Vương, P. An Lạc
1,240,000đ
Giá máy mới 1,990,000đ Đ

OBI MV1 RAM 2GB

1,590,000đ

- Màn hình HD IPS, 5.0 inches
- CPU Quad-core 1.3 GHz
- RAM 2GB ROM 16GB
- Pin 2500 mAh
- Hệ điều hành Cyanogen 12.1.1

OBI MV1 RAM 2GB
521 Đại lộ Bình Dương
1,590,000đ
Giá máy mới 1,990,000đ Đ

OBI MV1 RAM 2GB

1,590,000đ

- Màn hình HD IPS, 5.0 inches
- CPU Quad-core 1.3 GHz
- RAM 2GB ROM 16GB
- Pin 2500 mAh
- Hệ điều hành Cyanogen 12.1.1

OBI MV1 RAM 2GB
18 Nguyễn Trung Trực
1,590,000đ
Giá máy mới 1,990,000đ Đ

OBI MV1 RAM 2GB

1,590,000đ

- Màn hình HD IPS, 5.0 inches
- CPU Quad-core 1.3 GHz
- RAM 2GB ROM 16GB
- Pin 2500 mAh
- Hệ điều hành Cyanogen 12.1.1

OBI MV1 RAM 2GB
197 Hùng Vương, P.Hải Châu
1,590,000đ
Giá máy mới 1,990,000đ Đ

OBI MV1 RAM 2GB

1,590,000đ

- Màn hình HD IPS, 5.0 inches
- CPU Quad-core 1.3 GHz
- RAM 2GB ROM 16GB
- Pin 2500 mAh
- Hệ điều hành Cyanogen 12.1.1

OBI MV1 RAM 2GB
148 TL 10, TT. Hậu Nghĩa, H. Đức Hoà, Long An
1,590,000đ
Giá máy mới 1,990,000đ Đ

OBI MV1 RAM 2GB

1,590,000đ

- Màn hình HD IPS, 5.0 inches
- CPU Quad-core 1.3 GHz
- RAM 2GB ROM 16GB
- Pin 2500 mAh
- Hệ điều hành Cyanogen 12.1.1

OBI MV1 RAM 2GB
906 Phú Riềng Đỏ, P.Tân Thiện
1,590,000đ
Giá máy mới 1,990,000đ Đ
GỌI LẠI CHO TÔI