Tablet Masstel Tab 7 Plus

1,590,000đ
Khuyến mãi tháng 10/2019
Sim Viettel (V4G3 hoặc F90) miễn phí cuộc gọi nội mạng <10P
Tablet Masstel Tab 7 Plus
1,590,000đ

Tablet Masstel Tab7 Plus Kidzone

1,590,000đ
Khuyến mãi tháng 10/2019
Sim Viettel (V4G3 hoặc F90) miễn phí cuộc gọi nội mạng <10P
Tablet Masstel Tab7 Plus Kidzone
1,590,000đ

Tablet Masstel Tab 8 Plus

1,990,000đ
Khuyến mãi tháng 10/2019
Sim Viettel (V4G3 hoặc F90) miễn phí cuộc gọi nội mạng <10P
Tablet Masstel Tab 8 Plus
1,990,000đ

Tablet Masstel Tab 10 Plus

2,490,000đ
Khuyến mãi tháng 10/2019
Sim Viettel (V4G3 hoặc F90) miễn phí cuộc gọi nội mạng <10P
Tablet Masstel Tab 10 Plus
2,490,000đ
GỌI LẠI CHO TÔI