Mobell M530

Mobell M530

CHỈ CÓ TẠI VIỄN THÔNG A

Ưu đãi thành viên : Cứ 20,000đ tích được 1 Vmoney(?)Thông số kỹ thuật Mobell M530

Bộ sản phẩm chuẩn
Mobell M530:

GỌI LẠI CHO TÔI
X Flash card