Mobell M620

Mobell M620

CHỈ CÓ TẠI VIỄN THÔNG A

Ưu đãi thành viên : Cứ 20,000đ tích được 1 Vmoney(?)Thông số kỹ thuật Mobell M620

Bộ sản phẩm chuẩn
Mobell M620:

GỌI LẠI CHO TÔI
X Flash card