Motorola WX390

Motorola WX390

CHỈ CÓ TẠI VIỄN THÔNG A

Ưu đãi thành viên : Cứ 20,000đ tích được 1 Vmoney(?)Thông số kỹ thuật Motorola WX390

Bộ sản phẩm chuẩn
Motorola WX390:

GỌI LẠI CHO TÔI
X Flash card