Vietnamobile - Vua Sim

Giá dự kiến : 75,000đ
Khuyến mãi gói SIM
Gói khuyến mãi hàng tháng :
- Gọi nội mạng: miễn phí
- Gọi ngoài mạng: 35 phút
- Data: 4.5GB/ngày
- Facebook: miễn phí
Phí gói :
- Tháng thứ 1 : Miễn phí
- Từ tháng thứ 2 : 30.000đ/tháng
Vietnamobile - Vua Sim
Giá dự kiến : 75,000đ

Vietnamobile - V365

Giá dự kiến : 715,000đ
Khuyến mãi gói SIM
Gói khuyến mãi 365 ngày :
- Gọi nội mạng: 12.000 phút
- Gọi ngoài mạng: 1.000 phút
- Nhắn tin nội mạng: 12.000 sms
- Data: 1.460GB (4GB/ngày)
Phí gói : Miễn phí 365 ngày
Vietnamobile - V365
Giá dự kiến : 715,000đ

Vietnamobile - Vua Data 6 tháng

Giá dự kiến : 265,000đ
Khuyến mãi gói SIM
Gói khuyến mãi hàng tháng :
- Data: 7.5GB/ngày
- Facebook: miễn phí
Gói phí :
- 6 tháng đầu : Miễn phí
- Từ tháng thứ 7 : 45.000đ/tháng
Vietnamobile - Vua Data 6 tháng
Giá dự kiến : 265,000đ

Vinaphone - Data khủng 60

Giá dự kiến : 75,000đ
Khuyến mãi gói SIM
Gói khuyến mãi hàng tháng :
- Data: 30GB/chu kỳ (1GB/ngày)
- Gọi nội mạng : 30 phút
- Tin nhắn nội mạng : 150 tin nhắn/chu kì
Phí gói :
- Sau khi kích hoạt sim : 60.000đ
- Từ tháng thứ 2 : 60.000đ/tháng
Vinaphone - Data khủng 60
Giá dự kiến : 75,000đ

Vinaphone - Trùm Combo (6 Tháng)

Giá dự kiến : 525,000đ
Khuyến mãi gói SIM
Gói khuyến mãi hàng tháng :
- Data: 3GB/tháng
- Gọi nội mạng : Miễn phí, mỗi cuộc gọi <= 10 phút
- Gói ngoại mạng : 50 phút/ tháng
Gói phí : dùng miễn phí trong 6 tháng, tính từ lúc kích hoạt sim
Vinaphone - Trùm Combo (6 Tháng)
Giá dự kiến : 525,000đ

Vinaphone - Trùm Data (6 Tháng)

Giá dự kiến : 475,000đ
Khuyến mãi gói SIM
Gói khuyến mãi hàng tháng :
- Data: 10GB/tháng
Gói phí : dùng miễn phí trong 6 tháng, tính từ lúc kích hoạt sim
Vinaphone - Trùm Data (6 Tháng)
Giá dự kiến : 475,000đ

Viettel - 4G SmartPhone

Giá dự kiến : 75,000đ
Khuyến mãi gói SIM
Gói khuyến mãi 30 ngày :
- Gọi nội mạng 1.000 phút
- Data: 3GB/chu kỳ
Gói phí :
- Sau khi kích hoạt sim : 80.000đ
- Từ tháng thứ 2 : 80.000đ/tháng
Viettel - 4G SmartPhone
Giá dự kiến : 75,000đ

Viettel - V90

Giá dự kiến : 75,000đ
Khuyến mãi gói SIM
Gói khuyến mãi 30 ngày :
- Gọi nội mạng : miễn phí tất cả cuộc gọi dưới 20 phút
- Gọi ngoại mạng : 50 phút
- Data 4G : 2GB/ngày
Gói phí :
- Sau khi kích hoạt sim : 90.000đ
- Từ tháng thứ 2 : 90.000đ/tháng
Viettel - V90
Giá dự kiến : 75,000đ

Viettel - Data

Giá dự kiến : 75,000đ
Khuyến mãi gói SIM
Gói khuyến mãi 30 ngày :
- Data : 7GB/chu kỳ
Gói phí :
- Sau khi kích hoạt sim : 70.000đ
- Từ tháng thứ 2 : 70.000đ/tháng
Viettel - Data
Giá dự kiến : 75,000đ

Viettel - Data 12 tháng

Giá dự kiến : 400,000đ
Khuyến mãi gói SIM
Gói khuyến mãi hàng tháng :
- Data : 4GB/tháng
Gói phí :
Dùng miễn phí trong 12 tháng, tính từ lúc kích hoạt sim
Viettel - Data 12 tháng
Giá dự kiến : 400,000đ
GỌI LẠI CHO TÔI