PPHONE T98

PPHONE T98

Ưu đãi thành viên : Cứ 20,000đ tích được 1 Vmoney(?)Thông số kỹ thuật PPHONE T98

Bộ sản phẩm chuẩn
PPHONE T98:

GỌI LẠI CHO TÔI
X Flash card