Đặt trước OPPO F3 ĐỎ

mua một đôi giảm một cặp

${item.GiaChiNhanh | formatMoney}

${SpLPK.xoundBar[0].GiaOnline | formatMoney}

${SpLPK.clipTV[0].GiaOnline | formatMoney}

${item.ProductName} + XOUNDBAR CLIP TV
Giảm ngay: ${item.EventPromotionDescription.split('-')[1] | formatMoney}

Gía bán lẻ: ${(item.GiaChiNhanh + SpLPK.xoundBar[0].GiaOnline) | formatMoney} ${(item.GiaChiNhanh + SpLPK.clipTV[0].GiaOnline) | formatMoney} ???

Giá Combo: ${(item.GiaChiNhanh + SpLPK.xoundBar[0].GiaOnline - item.EventPromotionDescription.split('-')[1]) | formatMoney} ${(item.GiaChiNhanh + SpLPK.clipTV[0].GiaOnline - item.EventPromotionDescription.split('-')[1]) | formatMoney} ???

Linh phụ kiện giảm đến 50%

${item.ProductName}

${item.GiaChiNhanh | formatMoney}

Mua ngay Đón Chờ Hết Hạn

Linh phụ kiện đồng giá 99.000

${item.ProductName}

${item.GiaChiNhanh | formatMoney}

Mua ngay Đón Chờ Hết Hạn

Linh phụ kiện đồng giá 199.000

${item.ProductName}

${item.GiaChiNhanh | formatMoney}

Mua ngay Đón Chờ Hết Hạn

Linh phụ kiện đồng giá 299.000

${item.ProductName}

${item.GiaChiNhanh | formatMoney}

Mua ngay Đón Chờ Hết Hạn

Linh phụ kiện đồng giá 499.000

${item.ProductName}

${item.GiaChiNhanh | formatMoney}

Mua ngay Đón Chờ Hết Hạn