Đặt trước Nokia 8

Samsung Galaxy J7 Pro Pink

6.990.000đ 83.000đ

Samsung Galaxy J2 Prime Pink

2.690.000đ 83.000đ

để lại thông tin để săn J7 Pro Pink & J2 Prime GIÁ 83.000Đ

Có ${registerInfo.TotalRegister} khách tham gia

STT Họ Tên Trạng thái Ngày đăng ký
${index + 1} ${item.Name} Đã xác minh ${item.DateString}

Thể lệ chương trình