Sim Viettel

- Cộng 360.000đ vào tài khoản khuyến mại cho các thuê bao thuộc  đối tượng trên kích hoạt mới:
- Tháng đầu tiên: ngày n+1 (trong  đó n là ngày kích hoạt của thuê bao) thực hiện cộng 30.000đ vào tài khoản khuyến mại nội mạng cộng hàng tháng được sử dụng luôn trong tháng kích hoạt và 330.000đ vào tài khoản dự trữ khuyến mại, được sử dụng trong  11 tháng từ tháng liền kề tháng kích  hoạt.
- Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 12 kể từ khi kích hoạt:
 + Nếu thuê bao có tiêu dùng gốc (tài khoản chính) tháng trước >=10.000đ và sử dụng kèm máy điện thoại đã dùng để kích hoạt thuê bao đó: thuê bao được chuyển 30.000đ từ tài khoản dự trữ khuyến mại sang tài khoản nội mạng để sử dụng. Thời gian chuyển tiền: từ ngày 7 đến ngày 10 hàng tháng.
 + Nếu thuê bao có tiêu dùng gốc (tài khoản chính) tháng trước <10.000đ hoặc không sử dụng kèm máy điện thoại đã dùng để kích  hoạt thuê bao đó: thuê bao không được sử dụng 30.000đ tiền khuyến mại trong tháng,  Viettel sẽ trừ 30.000đ trong  tài khoản dự trữ khuyến mại.
Lưu ý
- Số tiền được cộng được sử dụng trong 30 ngày kể từ ngày cộng tiền và không  được bảo lưu sang chu kỳ cộng tiền của tháng kế tiếp.
- Trong 12 tháng hưởng khuyến mại, nếu thuê bao chuyển đổi sang gói cước Sinh viên thì chỉ được hưởng khuyến mại cộng tiền theo gói cước Sinh viên, bị xóa hết tiền trong tài khoản dự trữ khuyến mại.

GỌI LẠI CHO TÔI