Sony Ericsson T700

Sony Ericsson T700

CHỈ CÓ TẠI VIỄN THÔNG A

Ưu đãi thành viên : Cứ 20,000đ tích được 1 Vmoney(?)Thông số kỹ thuật Sony Ericsson T700

Bộ sản phẩm chuẩn
Sony Ericsson T700:

GỌI LẠI CHO TÔI
X Flash card