DEAL SẼ BẮT ĐẦU

Samsung Galaxy S6 Gold

Samsung Galaxy S6 Gold

8,100,000đ
11,490,000đ
Có 50 khách đặt mua
Stt Tên KH Số ĐT Ngày giờ
1 nguyen duong tien 0188 XXX 6/18/2016 8:00:22 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
2 Phan Thị Như Triêm 0974 XXX 6/18/2016 8:00:22 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
3 Tran Cong Dinh 0919 XXX 6/18/2016 8:00:36 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
4 Nguyễn Huy Minh 0128 XXX 6/18/2016 8:00:52 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
5 Lê Văn Tuấn 0167 XXX 6/18/2016 8:01:04 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
6 Viet Cuong 0908 XXX 6/18/2016 8:02:40 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
7 Phan Thị Như Triêm 0989 XXX 6/18/2016 8:10:49 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
8 huynh van tan 0121 XXX 6/18/2016 8:16:17 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
9 Trung 0938 XXX 6/18/2016 8:23:09 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
10 duong 0126 XXX 6/18/2016 8:48:56 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
11 nguyen van dung 0167 XXX 6/18/2016 9:14:14 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
12 Hưng 0165 XXX 6/18/2016 9:37:22 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
13 Phuoc 0907 XXX 6/18/2016 9:43:54 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
14 Võ văn hào 0973 XXX 6/18/2016 9:49:21 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
15 Le trung nhut 0186 XXX 6/18/2016 9:49:41 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
16 Võ văn hào 0123 XXX 6/18/2016 9:57:16 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
17 Nguyen na 0933 XXX 6/18/2016 9:58:59 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
18 Nguyễn Quốc Hưng 0913 XXX 6/18/2016 10:08:45 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
19 hoàng anh hùng 0979 XXX 6/18/2016 10:17:03 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
20 bắc 0969 XXX 6/18/2016 10:22:42 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
21 Ngọc Nguyên 0169 XXX 6/18/2016 10:24:33 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
22 nguyen van tung 0167 XXX 6/18/2016 10:27:48 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
23 Huỳnh văn lịnh 0916 XXX 6/18/2016 10:35:06 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
24 pham hai dang 0123 XXX 6/18/2016 10:55:43 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
25 phuong chaiko 0122 XXX 6/18/2016 11:15:10 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
26 Khiem 0978 XXX 6/18/2016 11:31:11 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
27 nguyễn đức thắng 0122 XXX 6/19/2016 8:00:55 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
28 le chung 0985 XXX 6/19/2016 8:01:24 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
29 Trần Quốc Việt 0949 XXX 6/19/2016 8:05:47 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
30 nguyen thanh dung 0993 XXX 6/19/2016 8:30:28 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
31 Lê thành đức 0938 XXX 6/19/2016 8:31:35 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
32 Nguyễn thị kim ngân 0903 XXX 6/19/2016 8:40:52 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
33 Nguyễn Thị Trà Giang 0168 XXX 6/19/2016 10:13:01 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
34 nguyễn xuân phụng 0973 XXX 6/19/2016 10:21:59 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
35 Đinh Thị Đào 0988 XXX 6/19/2016 11:30:15 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
36 nguyễn cao hưng 0978 XXX 6/19/2016 11:36:35 PM
Sony Xperia M4 Aqua Dual
37 Phan Thanh Sang 0908 XXX 6/25/2016 8:00:47 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
38 hải 0163 XXX 6/25/2016 8:01:16 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
39 hoàng lê thanh thủy 0935 XXX 6/25/2016 8:01:20 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
40 giau 0905 XXX 6/25/2016 8:01:24 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
41 Lê Hồng Việt 0964 XXX 6/25/2016 8:01:35 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
42 nguyen phi long 0933 XXX 6/25/2016 8:01:51 PM
Samsung Galaxy A5
43 nguyễn Hữu Sơn 0123 XXX 6/25/2016 8:02:02 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
44 giau 0989 XXX 6/25/2016 8:02:06 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
45 nguyenvo phi phung 0128 XXX 6/25/2016 8:02:52 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
46 Phan Thanh Sang 0126 XXX 6/25/2016 8:02:58 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
47 nguyễn hữu sơn 0120 XXX 6/25/2016 8:03:12 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
48 Quách gia ái chân 0976 XXX 6/25/2016 8:03:48 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
49 nguyen thi ngoc huyen 0973 XXX 6/25/2016 8:04:03 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
50 MAI SANG GIÀU 0915 XXX 6/25/2016 8:04:06 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
Có 117 đón chờ
Stt Tên KH Số ĐT Ngày giờ
1 Phạm dũng 0122 XXX 6/25/2016 8:04:10 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
2 le phu quy 0973 XXX 6/25/2016 8:04:13 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
3 sang 0989 XXX 6/25/2016 8:04:59 PM
Samsung Galaxy A5
4 ANH HÙNG 0928 XXX 6/25/2016 8:05:47 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
5 loc 0913 XXX 6/25/2016 8:06:04 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
6 Tô thị ngân huyền 0969 XXX 6/25/2016 8:06:31 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
7 chanh 0905 XXX 6/25/2016 8:06:46 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
8 ANH SANG 0909 XXX 6/25/2016 8:06:48 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
9 Tân 0909 XXX 6/25/2016 8:07:21 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
10 trung 0123 XXX 6/25/2016 8:07:24 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
11 Tuyên 0078 XXX 6/25/2016 8:07:47 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
12 ANH HƯNG 0964 XXX 6/25/2016 8:08:14 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
13 Tiến 0122 XXX 6/25/2016 8:08:28 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
14 Hiên 0164 XXX 6/25/2016 8:08:32 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
15 Tiến 0909 XXX 6/25/2016 8:09:20 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
16 lê huỳnh thái phong 0939 XXX 6/25/2016 8:09:56 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
17 LY THÔNG 0127 XXX 6/25/2016 8:09:54 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
18 tuyet 0650 XXX 6/25/2016 8:10:14 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
19 LÝ HÙNG 0993 XXX 6/25/2016 8:10:17 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
20 chuẩn 0905 XXX 6/25/2016 8:11:49 PM
Samsung Galaxy A5
21 LÝ HƯNG 0997 XXX 6/25/2016 8:12:28 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
22 ANH NGHĨA 0997 XXX 6/25/2016 8:13:33 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
23 nhanh 0948 XXX 6/25/2016 8:14:15 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
24 ANH ĐẠT 0997 XXX 6/25/2016 8:15:10 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
25 tuấn 0993 XXX 6/25/2016 8:15:28 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
26 duy 0914 XXX 6/25/2016 8:16:42 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
27 ANH TÍN 0997 XXX 6/25/2016 8:17:06 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
28 minh 0993 XXX 6/25/2016 8:17:35 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
29 ANH SƠN 0997 XXX 6/25/2016 8:17:54 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
30 ANH THÔNG 0997 XXX 6/25/2016 8:18:42 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
31 lộc 0993 XXX 6/25/2016 8:19:03 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
32 A PHÚC 0997 XXX 6/25/2016 8:19:43 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
33 thu hằng 0169 XXX 6/25/2016 8:19:47 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
34 thu hang 0169 XXX 6/25/2016 8:20:12 PM
Samsung Galaxy A5
35 ANH PHƯƠNG 0997 XXX 6/25/2016 8:20:31 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
36 thu hang 0121 XXX 6/25/2016 8:20:41 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
37 Lam thi tu trinh 0122 XXX 6/25/2016 8:21:08 PM
Samsung Galaxy A5
38 ANH TÀI 0997 XXX 6/25/2016 8:21:18 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
39 TRÍ DŨNG 0981 XXX 6/25/2016 8:21:53 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
40 thuhang 0121 XXX 6/25/2016 8:22:13 PM
Samsung Galaxy A5
41 NHÂN NGHĨA 0987 XXX 6/25/2016 8:22:27 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
42 CHỊ PHƯỢNG 0935 XXX 6/25/2016 8:23:19 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
43 ANH DŨNG 0997 XXX 6/25/2016 8:24:07 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
44 A CHIẾN 0997 XXX 6/25/2016 8:25:06 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
45 ANH PHONG 0997 XXX 6/25/2016 8:25:49 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
46 ANH CHƯƠNG 0997 XXX 6/25/2016 8:26:34 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
47 ANH BÃO 0997 XXX 6/25/2016 8:27:10 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
48 ANH SUNG 0997 XXX 6/25/2016 8:28:10 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
49 vui 0995 XXX 6/25/2016 8:28:29 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
50 vui 0995 XXX 6/25/2016 8:29:13 PM
Samsung Galaxy A5
51 ANH SƯỚNG 0993 XXX 6/25/2016 8:29:20 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
52 tay 0993 XXX 6/25/2016 8:30:02 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
53 A LINH 0997 XXX 6/25/2016 8:30:02 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
54 tay 0993 XXX 6/25/2016 8:30:35 PM
Samsung Galaxy A5
55 ANH THIÊN 0997 XXX 6/25/2016 8:30:56 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
56 A LONG 0997 XXX 6/25/2016 8:31:45 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
57 hung 0993 XXX 6/25/2016 8:33:24 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
58 hung 0993 XXX 6/25/2016 8:34:02 PM
Samsung Galaxy A5
59 ngoc 0993 XXX 6/25/2016 8:34:47 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
60 ngoc 0993 XXX 6/25/2016 8:35:09 PM
Samsung Galaxy A5
61 ANH CHIEN 0997 XXX 6/25/2016 8:35:07 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
62 ANH QUOC 0993 XXX 6/25/2016 8:37:19 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
63 ANH VĨ 0993 XXX 6/25/2016 8:38:36 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
64 ANH LÂN 0997 XXX 6/25/2016 8:39:11 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
65 Tô thị ngân huyền 0969 XXX 6/25/2016 8:42:46 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
66 phạm văn trường 0945 XXX 6/25/2016 8:44:01 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
67 Nguyen Thanh Trung 0914 XXX 6/25/2016 8:45:36 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
68 ho thi my thao 0126 XXX 6/25/2016 8:47:53 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
69 Lê thị cẩm tú 0901 XXX 6/25/2016 8:49:33 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
70 Huấn 0913 XXX 6/25/2016 9:04:44 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
71 bùi vương khánh 0166 XXX 6/25/2016 9:07:05 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
72 Phạm Duy Khoa 0993 XXX 6/25/2016 9:07:08 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
73 tran duy hung 0986 XXX 6/25/2016 9:34:10 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
74 hồ quốc anh 0972 XXX 6/25/2016 9:43:17 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
75 trịnh hoàng hùng 0983 XXX 6/25/2016 9:51:34 PM
Samsung Galaxy A5
76 Dinh tuyen 0169 XXX 6/25/2016 9:53:50 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
77 nguyễn văn b 0129 XXX 6/25/2016 9:55:38 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
78 Phạm Duy Đức 0984 XXX 6/25/2016 9:59:13 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
79 Trịnh Minh Phú 0987 XXX 6/25/2016 10:09:01 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
80 Thach puka 0933 XXX 6/25/2016 10:09:25 PM
Samsung Galaxy A5
81 tran xuan phuong 0168 XXX 6/25/2016 10:13:23 PM
Samsung Galaxy A5
82 Dương Huy 0938 XXX 6/25/2016 10:14:59 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
83 Hồ Bảo Ngân 0978 XXX 6/25/2016 10:16:17 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
84 Dương Tài Vương 0165 XXX 6/25/2016 10:21:49 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
85 Khanh linh 0907 XXX 6/25/2016 10:24:16 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
86 Anh Tuan 0938 XXX 6/25/2016 10:31:42 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
87 Ngô minh tuấn 0977 XXX 6/25/2016 10:46:54 PM
Samsung Galaxy A5
88 nguyễn văn thái 0167 XXX 6/25/2016 10:47:37 PM
Samsung Galaxy A5
89 nguyễn văn thái 0167 XXX 6/25/2016 10:48:19 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
90 Nguyễn Mai Thảo 0165 XXX 6/25/2016 10:48:43 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
91 luonh thanh toan 0966 XXX 6/25/2016 10:59:26 PM
Samsung Galaxy A5
92 Tan 0934 XXX 6/25/2016 11:00:51 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
93 Le thi kim phuong 0908 XXX 6/25/2016 11:48:38 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
94 Văn Thái Trọng 0939 XXX 6/25/2016 11:50:48 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
95 Vũ quốc hoàng 0902 XXX 6/25/2016 11:52:37 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
96 Phạm Tuấn Linh 0125 XXX 6/25/2016 11:54:14 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
97 tạ hồng sơn 0162 XXX 6/25/2016 11:54:29 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
98 Lê Thanh Sang 0934 XXX 6/25/2016 11:54:48 PM
Samsung Galaxy A5
99 lê thị linh 9164 XXX 6/25/2016 11:57:07 PM
Samsung Galaxy A5
100 Phạm Hà Bav81 0168 XXX 6/25/2016 11:57:09 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
101 Nguyễn Quang Nhật 0919 XXX 6/25/2016 11:57:10 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
102 Phạm Tường Duy 0974 XXX 6/25/2016 11:57:20 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
103 gyv 0165 XXX 6/25/2016 11:57:42 PM
Samsung Galaxy A5
104 Nguyễn Quang Nhật 0919 XXX 6/25/2016 11:57:45 PM
Samsung Galaxy A5
105 Phạm Duy Phương 0914 XXX 6/25/2016 11:58:08 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
106 Nhi 0932 XXX 6/25/2016 11:59:46 PM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
107 Lê thị Phương Thảo 0949 XXX 6/26/2016 12:00:15 AM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
108 Minh 0162 XXX 6/26/2016 12:00:47 AM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
109 Trần phú tươi 0961 XXX 6/26/2016 12:00:55 AM
Samsung Galaxy A8 (A800I)
110 Nguyễn Công Nguyên 0986 XXX 7/2/2016 8:00:35 PM
Samsung Galaxy S6 Gold
111 Chị Ngân 0978 XXX 7/2/2016 8:01:03 PM
Samsung Galaxy S6 Gold
112 Huỳnh Hoàng khanh 0907 XXX 7/2/2016 8:01:28 PM
Samsung Galaxy S6 Gold
113 Nguyễn Thận 0906 XXX 7/2/2016 8:02:00 PM
Samsung Galaxy S6 Gold
114 Nguyễn Công Nguyên 0121 XXX 7/2/2016 8:04:14 PM
Samsung Galaxy S6 Gold
115 Nguyễn Thị Mai Thảo 0164 XXX 7/2/2016 9:19:12 PM
Samsung Galaxy S6 Gold
116 MAI Thanh Thanh 0988 XXX 7/2/2016 9:25:42 PM
Samsung Galaxy S6 Gold
117 Tuyên 0916 XXX 7/2/2016 11:28:15 PM
Samsung Galaxy S6 Gold