Tablet Masstel Tab 825

Tablet Masstel Tab 825

CHỈ CÓ TẠI VIỄN THÔNG A

Ưu đãi thành viên : Cứ 20,000đ tích được 1 Vmoney(?)Thông số kỹ thuật Tablet Masstel Tab 825

Bộ sản phẩm chuẩn
Tablet Masstel Tab 825: Máy, sạc, catalogue

GỌI LẠI CHO TÔI