THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH "THU CŨ ĐỔI MỚI"

Sản phẩm áp dụng : Samsung Galaxy A80

Thời gian áp dụng : 07/09 đến hết ngày 30/09/2019

Địa điểm áp dụng : Hệ thống cửa hàng VinPro - Viễn Thông A

ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CẤP SAMSUNG

- Máy nằm trong danh sách được hỗ trợ và mua tại bất kỳ cửa hàng nào.

- Điện thoại có thể mở/tắt nguồn và sạc pin bình thường, máy không cần có hộp, tai nghe, cáp sạc, củ sạc.

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ (5 TIÊU CHUẨN)

 Loại 1 2 3 4 5
 Nguồn  Nguồn hoạt động bình thường
 Bảo mật  Xóa tất cả các chức năng và tài khoản bảo mật
 Màn hình LCD  Màn hình hoạt động tốt.  Màn hình hoạt động nhưng bị âm ảnh nhẹ, có điểm chết hiển thị mờ trên màn hình  Màn hình hoạt động nhưng bị âm ảnh, chảy mực,   sọc, ám màu
 Chức năng  Đầy đủ chức năng Không quan trọng
 Mặt kính trước  Không trầy xước  Không trầy xước
 Mặt kính sau và nắp lưng  Không trầy xước  Trầy xước, lõm nhẹ nhỏ hơn 3 vết
 Khung viền  Không trầy xước  Trầy xước ,lõm nhẹ nhỏ hơn 3 vết


BẢNG GIÁ THU CŨ ĐỔI MỚI

Hãng Model Model
code
Bộ nhớ trợ giá
Samsung/VinPro
LOẠI 1 LOẠI 2 LOẠI 3 LOẠI 4 LOẠI 5
giá app SK GIÁ THU MÁY CŨ giá app SK GIÁ THU MÁY CŨ giá app SK GIÁ THU MÁY CŨ giá app SK GIÁ THU MÁY CŨ giá app SK GIÁ THU MÁY CŨ
SAMSUNG Galaxy Note 9 SM-N960 Tất cả 2,000,000 9,500,000 11,500,000 7,800,000 9,800,000 5,000,000 7,000,000 2,400,000 4,400,000 700,000 2,700,000
SAMSUNG Galaxy Note 8 SM-N950 Tất cả 2,000,000 5,500,000 7,500,000 4,500,000 6,500,000 3,300,000 5,300,000 1,700,000 3,700,000 400,000 2,400,000
SAMSUNG Galaxy Note FE SM-N935 Tất cả 2,000,000 3,300,000 5,300,000 2,200,000 4,200,000 1,000,000 3,000,000 500,000 2,500,000 250,000 2,250,000
SAMSUNG Galaxy Note Edge SM-N915 Tất cả 2,000,000 920,000 2,920,000 800,000 2,800,000 400,000 2,400,000 200,000 2,200,000 80,000 2,080,000
SAMSUNG Galaxy Note 5 SM-N920 Tất cả 2,000,000 2,000,000 4,000,000 1,500,000 3,500,000 1,100,000 3,100,000 600,000 2,600,000 160,000 2,160,000
SAMSUNG Galaxy Note 4 SM-N910 Tất cả 2,000,000 950,000 2,950,000 750,000 2,750,000 450,000 2,450,000 250,000 2,250,000 80,000 2,080,000
SAMSUNG Galaxy Note 3 SM-N900 Tất cả 2,000,000 500,000 2,500,000 450,000 2,450,000 250,000 2,250,000 150,000 2,150,000 45,000 2,045,000
SAMSUNG Galaxy Note 3 Neo SM-N750 Tất cả 2,000,000 450,000 2,450,000 400,000 2,400,000 220,000 2,220,000 130,000 2,130,000 35,000 2,035,000
SAMSUNG Galaxy Note 2 N7100 Tất cả 2,000,000 400,000 2,400,000 350,000 2,350,000 190,000 2,190,000 100,000 2,100,000 30,000 2,030,000
SAMSUNG Galaxy S10 Plus_512G SM-G975 512 2,000,000 11,000,000 13,000,000 8,500,000 10,500,000 6,800,000 8,800,000 3,500,000 5,500,000 850,000 2,850,000
SAMSUNG Galaxy S10 Plus_128G SM-G975 128 2,000,000 10,000,000 12,000,000 8,000,000 10,000,000 6,200,000 8,200,000 3,100,000 5,100,000 800,000 2,800,000
SAMSUNG Galaxy S10_256G SM-G973 256 2,000,000 9,200,000 11,200,000 7,600,000 9,600,000 5,600,000 7,600,000 3,000,000 5,000,000 750,000 2,750,000
SAMSUNG Galaxy S10_128G SM-G973 128 2,000,000 9,000,000 11,000,000 7,500,000 9,500,000 5,500,000 7,500,000 2,900,000 4,900,000 720,000 2,720,000
SAMSUNG Galaxy S10 E SM-G970 Tất cả 2,000,000 7,000,000 9,000,000 5,800,000 7,800,000 4,300,000 6,300,000 2,300,000 4,300,000 550,000 2,550,000
SAMSUNG Galaxy S9 Plus SM-G965 Tất cả 2,000,000 6,000,000 8,000,000 4,700,000 6,700,000 3,300,000 5,300,000 1,700,000 3,700,000 480,000 2,480,000
SAMSUNG Galaxy S9 SM-G960 Tất cả 2,000,000 5,000,000 7,000,000 3,900,000 5,900,000 2,700,000 4,700,000 1,400,000 3,400,000 400,000 2,400,000
SAMSUNG Galaxy S8 Plus SM-G955 Tất cả 2,000,000 4,200,000 6,200,000 3,500,000 5,500,000 2,500,000 4,500,000 1,260,000 3,260,000 336,000 2,336,000
SAMSUNG Galaxy S8 SM-G950 Tất cả 2,000,000 3,600,000 5,600,000 3,000,000 5,000,000 2,100,000 4,100,000 1,100,000 3,100,000 270,000 2,270,000
SAMSUNG Galaxy S7 SM-G930 Tất cả 2,000,000 1,800,000 3,800,000 1,500,000 3,500,000 960,000 2,960,000 450,000 2,450,000 130,000 2,130,000
SAMSUNG Galaxy S7 Edge SM-G935 Tất cả 2,000,000 2,500,000 4,500,000 2,100,000 4,100,000 1,450,000 3,450,000 700,000 2,700,000 200,000 2,200,000
SAMSUNG Galaxy S6 Edge Plus SM-G928 Tất cả 2,000,000 2,100,000 4,100,000 1,750,000 3,750,000 1,250,000 3,250,000 630,000 2,630,000 170,000 2,170,000
SAMSUNG Galaxy S6 Edge SM-G925 Tất cả 2,000,000 1,700,000 3,700,000 1,400,000 3,400,000 1,000,000 3,000,000 500,000 2,500,000 140,000 2,140,000
SAMSUNG Galaxy S6 SM-G920 Tất cả 2,000,000 1,300,000 3,300,000 1,050,000 3,050,000 780,000 2,780,000 390,000 2,390,000 100,000 2,100,000
SAMSUNG Galaxy S5 SM-G900 Tất cả 2,000,000 600,000 2,600,000 450,000 2,450,000 280,000 2,280,000 150,000 2,150,000 40,000 2,040,000
SAMSUNG Galaxy S4 I9500 Tất cả 2,000,000 350,000 2,350,000 280,000 2,280,000 180,000 2,180,000 100,000 2,100,000 20,000 2,020,000
SAMSUNG Galaxy S3 I9300 Tất cả 2,000,000 300,000 2,300,000 240,000 2,240,000 150,000 2,150,000 90,000 2,090,000 20,000 2,020,000
SAMSUNG Galaxy A8 SM-A800 Tất cả 2,000,000 850,000 2,850,000 700,000 2,700,000 500,000 2,500,000 230,000 2,230,000 70,000 2,070,000
SAMSUNG Galaxy A3 2017 SM-A320 Tất cả 2,000,000 1,000,000 3,000,000 820,000 2,820,000 600,000 2,600,000 300,000 2,300,000 80,000 2,080,000
SAMSUNG Galaxy A5 2017 SM-A520 Tất cả 2,000,000 1,200,000 3,200,000 1,050,000 3,050,000 720,000 2,720,000 360,000 2,360,000 100,000 2,100,000
SAMSUNG Galaxy A7 2017 SM-A720 Tất cả 2,000,000 1,600,000 3,600,000 1,400,000 3,400,000 830,000 2,830,000 480,000 2,480,000 130,000 2,130,000
SAMSUNG Galaxy A3 2016 SM-A310 Tất cả 2,000,000 900,000 2,900,000 800,000 2,800,000 500,000 2,500,000 270,000 2,270,000 70,000 2,070,000
SAMSUNG Galaxy A5 2016 SM-A510 Tất cả 2,000,000 1,150,000 3,150,000 950,000 2,950,000 650,000 2,650,000 345,000 2,345,000 90,000 2,090,000
SAMSUNG Galaxy A7 2016 SM-A710 Tất cả 2,000,000 1,250,000 3,250,000 1,000,000 3,000,000 700,000 2,700,000 375,000 2,375,000 100,000 2,100,000
SAMSUNG Galaxy A8 2016 SM-A810 Tất cả 2,000,000 1,350,000 3,350,000 1,150,000 3,150,000 650,000 2,650,000 405,000 2,405,000 110,000 2,110,000
SAMSUNG Galaxy A3 SM-A300 Tất cả 2,000,000 600,000 2,600,000 500,000 2,500,000 360,000 2,360,000 180,000 2,180,000 50,000 2,050,000
SAMSUNG Galaxy A5 SM-A500 Tất cả 2,000,000 650,000 2,650,000 550,000 2,550,000 390,000 2,390,000 195,000 2,195,000 50,000 2,050,000
SAMSUNG Galaxy A7 SM-A700 Tất cả 2,000,000 700,000 2,700,000 600,000 2,600,000 420,000 2,420,000 210,000 2,210,000 55,000 2,055,000
SAMSUNG Galaxy A6 2018 SM-A600 Tất cả 2,000,000 1,650,000 3,650,000 1,450,000 3,450,000 800,000 2,800,000 495,000 2,495,000 130,000 2,130,000
SAMSUNG Galaxy A6 Plus 2018 SM-A605 Tất cả 2,000,000 1,850,000 3,850,000 1,650,000 3,650,000 850,000 2,850,000 555,000 2,555,000 150,000 2,150,000
SAMSUNG Galaxy A8 2018 SM-A530 Tất cả 2,000,000 2,150,000 4,150,000 1,800,000 3,800,000 1,000,000 3,000,000 645,000 2,645,000 170,000 2,170,000
SAMSUNG Galaxy A8 Plus 2018 SM-A730 Tất cả 2,000,000 2,800,000 4,800,000 2,400,000 4,400,000 1,500,000 3,500,000 840,000 2,840,000 220,000 2,220,000
SAMSUNG Galaxy J2 Pro SM-J250 Tất cả 2,000,000 260,000 2,260,000 220,000 2,220,000 150,000 2,150,000 78,000 2,078,000 20,000 2,020,000
SAMSUNG Galaxy J2 Prime SM-G532 Tất cả 2,000,000 240,000 2,240,000 200,000 2,200,000 120,000 2,120,000 72,000 2,072,000 20,000 2,020,000
SAMSUNG Galaxy J5 Pro SM-J530 Tất cả 2,000,000 1,000,000 3,000,000 800,000 2,800,000 550,000 2,550,000 300,000 2,300,000 80,000 2,080,000
SAMSUNG Galaxy J5 Prime SM-G570 Tất cả 2,000,000 950,000 2,950,000 800,000 2,800,000 550,000 2,550,000 285,000 2,285,000 80,000 2,080,000
SAMSUNG Galaxy J7 Pro SM-J730 Tất cả 2,000,000 1,100,000 3,100,000 900,000 2,900,000 630,000 2,630,000 330,000 2,330,000 80,000 2,080,000
SAMSUNG Galaxy J7 Prime SM-G610 Tất cả 2,000,000 980,000 2,980,000 810,000 2,810,000 570,000 2,570,000 294,000 2,294,000 80,000 2,080,000
SAMSUNG Galaxy J7 Plus SM-C710 Tất cả 2,000,000 1,150,000 3,150,000 950,000 2,950,000 650,000 2,650,000 345,000 2,345,000 92,000 2,092,000

※ Lưu ý :

- Không có S Pen : SK sẽ trừ 600,000đ đối với "Galaxy Note 9" và trừ 300,000đ đối với "Galaxy Note 8, Galaxy Note FE, Galaxy Note 5" và trừ 150,000đ đối với " Galaxy Note Edge, Galaxy Note 4, Galaxy Note 3, Galaxy Note 3 Neo" trên giá CHƯA BAO GỒM VAT (Loại 1~Loại 4)
- Không có khay sim : SK sẽ trừ 200,000đ tất cả các model trên giá CHƯA BAO GỒM VAT (Loại 1~Loại 4)
- Không có mặt lưng : SK sẽ trừ 100,000đ tất cả các model trên giá CHƯA BAO GỒM VAT (Loại 1~Loại 4)

Vui lòng chọn chi nhánh để xem chính xác giá sản phẩm và thông tin khuyến mãi:
Chọn chi nhánh để xem giá, khuyến mãi
top-left-new
right-bottom-tragop

Samsung Galaxy A80

14,990,000đ

Khuyến mãi tháng 9/2019
Chương trình Thu Cũ Đổi Mới + Trợ giá lên đến 2.000.000đ +Trả góp 0% (HC)

Samsung Galaxy A80
14,990,000đ
GỌI LẠI CHO TÔI
X