Giá trị sản phẩm

Áp dụng cho đơn hàng từ
3 TRIỆU
kì hạn/tháng

3,6,9,12
theo từng ngân hàng
loại thẻ áp dụng
(Không áp dụng thẻ DEBIT)

Visa, Master, JCB
Union Pay
Điều kiện (tuổi)
20 - 60

Yêu cầu thủ tục

CHỨNG MINH NHÂN DÂN
SỔ HỘ KHẨU/ BẰNG LÁI XE

Thời gian xét duyệt
5 - 15 phút
Giá trị sản phẩm
Từ 2 triệu
Trả trước
Từ 20%
Điều kiện (tuổi)
20 - 60

Yêu cầu thủ tục

CHỨNG MINH NHÂN DÂN
SỔ HỘ KHẨU/ BẰNG LÁI XE

Thời gian xét duyệt
5 - 15 phút
Giá trị sản phẩm
Từ 2 triệu
Trả trước
Từ 0%
Điều kiện (tuổi)
20 - 60

Yêu cầu thủ tục

CHỨNG MINH NHÂN DÂN
SỔ HỘ KHẨU
HÓA ĐƠN TIỆN ÍCH
Thời gian xét duyệt
5 - 30 phút
Giá trị sản phẩm
Từ 3 triệu
Trả trước
Từ 30%
Điều kiện (tuổi)
20 - 60

Yêu cầu thủ tục

CHỨNG MINH NHÂN DÂN
SỔ HỘ KHẨU
HÓA ĐƠN TIỆN ÍCH
Thời gian xét duyệt
5 - 30 phút
Giá trị sản phẩm
Từ 3 triệu
Trả trước
Từ 30%